MH17: ‘Lessen voor de Toekomst’

Het International Victimology Institute Tilburg – onderdeel van Tilburg University – gaat onderzoek doen naar de mentale gezondheid van nabestaanden MH17. Hoe functioneren zij nu? Welke knelpunten doen zich voor in de hulpverlening? En: welke lessen kunnen we hieruit trekken? Hoogleraar Victimologie Peter van der Velden (Tilburg Law School) leidt het onderzoek. “We zien een enorme variatie in beleving en rouw.”INTERVICT voert het onderzoek – onder de noemer Lessen voor de toekomst − uit samen met het NIVEL. Zijdelings zijn ook de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen betrokken. 40 nabestaanden treden op als respondent. Daarnaast worden andere partijen, zoals familierechercheurs, hulpverleners en lokale bestuurders, bevraagd. Van der Velden: “We ondervragen de nabestaanden waarschijnlijk na de zomer, en dan volgend jaar nog een keer. Daarbij toetsen we ook de ervaringen van nabestaanden van de Tripoli-ramp in mei 2010.”

Verschillend
In hoeverre is dit onderzoek nieuw? “Jaarlijks eist de burgerluchtvaart 1000 tot 1500 slachtoffers”, zegt Van der Velden. “Uiteraard is er al veel onderzoek gepleegd naar stress en trauma bij nabestaanden. Wat MH17 bijzonder maakt, zijn enkele zeer specifieke omstandigheden van de ramp.” Daarbij kun je denken aan het ‘intentionele’ karakter en de vormen van collectieve rouw na de ramp. “Veel nabestaanden en hulpverleners hebben eerder vrede met een motorische of technische oorzaak. Nu heb je van doen met een brute aanslag, waarbij zaken als schuldvraag, berechting en veroordeling nog volledig open zijn.”

Dat laatste leidt tot onzekerheid. De Nederlandse regering − die direct na de ramp ‘de onderste steen boven wilde’ − lijkt 9 maanden later stukken minder voortvarend. Hoe beleven de nabestaanden dit? Van der Velden: “Dat is voor iedereen verschillend. Sommigen hebben zo’n formele afsluiting echt nodig. Voor andere nabestaanden voegt dit juist weer weinig tot niets toe.”

“Sommigen hebben zo’n formele afsluiting echt nodig. Voor andere nabestaanden voegt dit juist weer weinig tot niets toe.”

Willem Witteveen
Zoals bekend zat ook de Tilburgse hoogleraar Willem Witteveen in het vliegtuig. Peter van der Velden: “Naast de groep respondenten die we zelf selecteerden, kunnen ook andere betrokkenen reageren. Willem was zeer geliefd op onze faculteit, en ver daarbuiten. Ik kan me levendig voorstellen dat studenten en collega’s uit Tilburg hun verhaal kwijt willen.” Dat kan ook: iedereen die dat wil kan contact opnemen met de onderzoekers via info@rouwnavliegrampmh17.nl. “Op deze manier willen we een breed palet aan indrukken en ervaringen verzamelen.”

Het onderzoek duurt zo’n twee jaar en wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.