Bedrijven willen stevige prestatieafspraken in hoger onderwijs

Bedrijven willen stevige prestatieafspraken in hoger onderwijs

Nederlandse bedrijven willen strengere prestatieafspraken voor het hoger onderwijs. Ze willen een kwaliteitsslag voor het onderwijs, maar op een andere manier dan het werkveld zelf. Dat schrijft De Volkskrant.

Ondernemers zonden hun inbreng naar Minister Jet Bussemaker van Onderwijs via lobbyorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarin uiten werkgevers hun zorgen over de kwaliteit van het hoger onderwijs. Bedrijven vinden dat afgestudeerden niet goed zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. In de brief staat: ‘de enorme toename van het aantal studenten is initieel ten koste gegaan van de kwaliteit. De opgave is nu het onderwijs kwalitatief te verbeteren en het aantal hogeropgeleiden in de komende decennia te verhogen.’

Nieuwe ideeën
Bedrijven willen stevigere afspraken over de kwaliteit van het hoger onderwijs. Nu geldt dat universiteiten en hogescholen 7 procent van hun budget kunnen verdienen door de doelen te halen die ze zich in overleg met het ministerie hebben gesteld. Bedrijven willen dit budget verhogen naar 20 procent.

Werkgevers komen in de brief met meer nieuwe ideeën om het hoger onderwijs te verbeteren. Zo willen ze het minimum van 12 contacturen per week verhogen naar 15. Ook pleiten ze voor meer integratie.  Ze vinden het belangrijk dat verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact komen en zich niet terugtrekken uit de werkelijkheid.

Meer of minder controle
In de brief schrijven de bedrijven dat er ‘prikkels nodig zijn in het systeem om tegengewicht te bieden aan de prikkel vanuit de bekostiging van studentenaantallen’. Want, ‘de concurrentie tussen instellingen nu draait om zo veel mogelijk studenten binnenhalen in plaats van om de kwaliteit’. Universiteiten, hogescholen en studenten denken daar ook zo over, maar roepen juist om meer vertrouwen en minder controle. Zij zien het liefst helemaal af van prestatieafspraken.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.