Gedenkplaat voor omgekomen studenten WO II

Bij binnenkomst klinkt klassiek pianospel. Zo’n 70 mensen nemen plaats in de aula van het Cobbenhagengebouw. Een combinatie van jong en oud is samengekomen om de 19 studenten die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Via een livestream zien de aanwezigen in de aula hoe Koen Becking, voorzitter van het College van Bestuur, en Marie-Collete van Spaendonck, dochter van de omgekomen Frans van Spaendonck, een gedenkplaat onthullen. Het paneel dat de 19 omgekomen studenten eert, hing hiervoor verscholen in de portrettenzaal van het Cobbenhagengebouw.

De onthulling gaat gepaard met een herdenking. Genodigden – waaronder Clemens Cobbenhagen − halen persoonlijke herinneringen op. De 91-jarige is een neef van Martinus Cobbenhagen, grondlegger van de universiteit. “Hij was een aardig mens, een vriendelijk mens, een echte zuiderling”, eindigt Cobbenhagen zijn persoonlijke toespraak over zijn oom.

“Het corps overleeft”

Sint Olof in oorlog
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was Ruud Dekker praeses van T.S.C. Sint Olof, de oudste studentenvereniging in Tilburg. Volgens Thijs Geven, huidig Olof-voorzitter, was het een zware taak voor de ‘oorlogssenaat’  om de vereniging overeind te houden. “Veel leden droegen bij aan het verzet, waardoor het een onrustige periode werd met veel onzekerheid. Keren onze broeders terug?” Dat deden er veel niet. De vereniging heeft een jaar stil gelegen en zelfs het bier was op. Maar, “het corps overleeft”. Zo ook de herinnering aan Olof-lid Guus Born, overleden in 1945 in Indië. Born was lid van Vriendenclub S.O.S. en vocht mee met de Engelsen tegen de Duitsers.

De eerste student overleed bij een Duits bombardement, een aantal anderen kwam als verzetsstrijder om in een concentratiekamp en weer anderen bezweken onder dwangarbeid, zoals Frans van Spaendonck. Het laatste slachtoffer was Born. Er werden 19 kaarsjes aangestoken, gemaakt in de kaarsenfabriek van Cobbenhagen. Een twintigste kaars brandde voor omgekomenen die ten onrechte niet in de herdenking zijn opgenomen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.