Nog drie hoogleraren TiU boven Balkenendenorm

Drie hoogleraren aan de Tilburg University verdienden in 2014 meer dan de zogenoemde Balkenendenorm. Dat zijn er twee minder dan een jaar eerder. Het drietal leverde vorig jaar wel wat salaris in: gezamenlijk ongeveer 25 duizend euro. Zij verdienden tussen de 240.000 en 280.000 euro.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de universiteit. De hoge salarissen zijn toegestaan, omdat volgens de Wet Normering Topinkomens alleen de bestuurders van een instelling niet meer mogen verdienen dan de WNT-norm van 230.474 euro in 2014. Koen Becking en Philip Eijlander bleven hier inderdaad onder met een salaris van respectievelijk 198.088 euro en 206.368 euro.

Het is niet bekend wie de drie bestbetaalde hoogleraren zijn, de namen van functionarissen die geen bestuurder zijn hoeven niet openbaar worden gemaakt. Eén hoogleraar, werkzaam op onze universiteit sinds 1 januari 2008, verdiende in 2014 280.419 euro. Hij of zij verdiende in 2013 nog 290.452 euro. De nummer twee op de lijst werkt hier ook sinds 2008 en verdiende 242.251 euro, slechts 50 euro minder dan een jaar eerder. De derde hoogleraar, hier werkzaam sinds 2007, leverde het meeste in: 15.000 euro. Dit salaris kwam in 2014 uit op 233.404 euro.

Evenals in 2013 verantwoordt de universiteit deze hoge salarissen in het jaarverslag als volgt: “Betreffende hoogleraren ontvangen een persoonlijke toelage vanwege bijzondere verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk onderzoek”.

Aanscherping
Opvallend is dat de hoogleraren minder hebben verdiend terwijl de WNT-norm met 2000 euro steeg van 228.599 euro naar 230.474 euro. Een aanscherping van de WNT staat gepland in 2017. Het voorstel is om ook de salaris van niet bestuurders, zoals hoogleraren, aan banden te leggen.

In 2013 waren er nog vijf hoogleraren met een hoger salaris dan een minister. De twee hoogleraren die nu niet meer op de lijst staan, verdienden in 2013 nog 246.620 euro en 242.416 euro. Deze bedragen betreffen echter de salarissen voor een voltijdsdienstverband terwijl de ene hoogleraar maar voor 0,76 fte in dienst was en de andere slechts 120 dagen werkte in 2013.

Tekst: Marlies de Brouwer

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.