Jongeren willen moderner cao

Verschillende jongerenorganisaties willen nieuwe, gemoderniseerde arbeidsvoorwaarden. Jonge werknemers én jonge werkgevers hebben hiervoor met elkaar gesproken en hier is een jongerenakkoord uitgekomen. Het minimumjeugdloon moet worden afgeschaft en er moet een meebewegend loon komen.

Het gaat om jonge werknemers tot 35 jaar. De jongerenorganisaties CNV Jongeren, FNV Jong, VCP Young Professionals en de jongeren werkgeversorganisatie AWVN hebben het jongerenakkoord ondertekend, zo schrijft RTL nieuws.

Intern of extern
Ze pleiten voor functiecontracten van vijf jaar. Ook moet het minimumloon worden afgeschaft; het salaris moet onafhankelijk zijn van de leeftijd. Ook willen ze iets doen aan de geringe betaling voor stages. Er komen extra stageplekken voor mbo, hbo en wo én er is een stageovereenkomst en een minimale vergoeding.

Flink aanpassen
De jongerenorganisaties willen de huidige cao’s flink aanpassen op het gebied van werkdagen en werktijden. Elke werkende krijgt een eigen scholingsbudget. Hiermee kan hij of zij zich laten bijscholen en omscholen. Werknemers bepalen in overleg met hun werkgever of en wanneer ze werken in het weekend. Als ze op zaterdag of zondag moeten werken is de werkgever verplicht om een toeslag te betalen. Werktijden zijn niet meer vanuit een vast rooster. Werknemers en werkgevers beslissen in een gelijkwaardige positie over het rooster.

Er komt volgens de jonge werknemers en werkgevers één minimumuurloon met daarin een pensioenpremie en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo kan de concurrentie door zzp’ers tegen worden gegaan.

Geven en nemen
Volgens de huidige cao’s kan er geen loonsverlaging in worden gevoerd wanneer het slecht gaat. In het jongerenakkoord is dit anders. Ze willen meebewegende lonen creëren. Werknemers profiteren dan in goede tijden, maar in slechte tijden leveren zij salaris in zodat een noodlijdend bedrijf kan overleven.

Gisteren heeft de Tweede Kamer een hoorzitting gehad over de toekomst van de cao. De jongerenorganisaties balen ervan dat ze hiervoor niet zijn uitgenodigd.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.