Vergadering Uraad sluit af met afscheid Eijlander

De agenda van de Universiteitsraad bevatte vanochtend onder andere de onderwerpen bestuursbeurzen en buitenwerkplekken. Daarnaast stond de vergadering in het teken van Philip Eijlander: dit was zijn laatste Uraad-vergadering voor zijn aftreden. “Een goede rector is een eeuwige student.”

Buitenwerkplekken
De buitenwerkplekken zijn een feit: de universiteitsraad stemde voor het plan. Aan de westzijde van gebouw Cobbenhagen komen 16 werkplekken. Tussen gebouw Warande en Goossens komen hoogstwaarschijnlijk 72 plaatsen. De buitenwerkplekken zullen worden voorzien van voldoende stopcontacten en watertappunten. Na de zomer kunnen studenten er gebruik van maken.

Bestuursbeurzen
De evaluatie van het nieuwe bestuursbeurzenstelsel kan in grote lijn op instemming rekenen van de studentenfracties. Wel maken ze nog een punt van de gebrekkige communicatie door de Commissie Bestuursbeurzen- en Subsidies, én van het aantal beurzen voor de werk- en stagebemiddelingsverenigingen. Die communicatie moet in de toekomst echt beter, merkt Rowie Florijn (Front) op. “De christelijke verenigingen hebben meerdere mails gestuurd naar commissieleden om te voldoen aan de criteria, en daar is gewoon niet op gereageerd.”

Het aantal beurzen voor de werk- en stageverenigingen blijkt een nog zwaarder beladen punt. Deze verenigingen zijn in 2013 gekort op het aantal bestuursbeurzen. Reden: de verenigingen verrichten commerciële activiteiten, en het vermoeden bestaat dat de bestuurders daar persoonlijk van profiteren. Dat is niet het geval, stellen de verenigingen. De fracties willen het punt loskoppelen van de evaluatie, omdat ze vinden dat er meer aandacht voor nodig is. Rector Philip Eijlander manoeuvreert zich heel soepel naar een middenweg. Hij stelt voor dat een onafhankelijke derde de boeken inziet. Na dat onderzoek kan dan bekeken worden of de verenigingen recht hebben op meer bestuursbeurzen. Er wordt weinig meer tegengesputterd, de fracties stemmen unaniem positief. Het hele verhaal over de evaluatie van de bestuursbeurzen lees je in de volgende Univers.

Catering
Martin Salm van TiU International sprak zijn zorgen uit over de restauratieve voorzieningen. Hij is tevreden over het diverse voedselaanbod in het Prismagebouw en Cobbenhagengebouw, maar de Mensa heeft nog wat aandacht nodig. “Voedsel is belangrijk voor de internationalisering. Daarbij horen verschillende smaken en de Mensa voldoet hier niet aan.” Uit een klantentevredenheidonderzoek kwam naar voren dat studenten er ook zo over denken. Marinus Verhagen (Abvakabo) is voor een directe aanpak: “We moeten afspraken met de cateraar over het aanbod. Dat is beter dan Sodexo dwingen om te zorgen voor betere klantenscores van de mensa.” Het College van Bestuur sluit zich bij Abvaskabo aan en gaat proberen om buiten het contract om betere afspraken te maken over de diversiteit.

Aftreden Philip Eijlander
De fracties willen graag nog iets zeggen over het vertrek van Eijlander. Marinus Verhagen van fractie Abvakabo prijst hem om de vernieuwing van het onderwijsprofiel, de herwaardering van de rol van docenten en het dichter bij elkaar brengen van de faculteiten: “De afgelopen jaren is er veel meer aandacht gekomen voor het onderwijs.” Vera Frusch van SAM bedankt Eijlander voor zijn open houding. “De deur stond altijd open voor een praatje of een goed idee. En we voelden ons serieus genomen.” Front noemde hem een “studentenvriend”. Eijlander, zichtbaar geroerd door deze lovende woorden bedankt iedereen en sluit af: “Een goede rector is een eeuwige student. In de goede zin van het woord.”

Research Master Filosofie
De Research Master Filosofie wordt geschrapt. Daar is vandaag officieel unaniem over gestemd in de Uraad. Het aantal studenten dat de master volgt, is op een hand te tellen. De drie studenten die de master volgen kunnen de opleiding nog wel afmaken. Per 1 september 2016 stopt de instroom. In het verleden werkte Tilburg University samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en had de Research Master meer draagvlak.  Volgens het College van Bestuur hoeft niemand zich druk te maken dat er meer kleinere opleidingen zullen sneuvelen: “Het gaat hier om één geval met een aanwijsbare reden, namelijk het gebrek aan instroom door de weggevallen samenwerking.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.