Landelijke Dag van de Medezeggenschap

Medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs functioneren goed. De sfeer en het wederzijds vertrouwen worden als positief ervaren. Maar er wordt niet altijd naar de medezeggenschappers geluisterd. Ook is de invloed die ze hebben soms wel erg beperkt, bijvoorbeeld bij de prestatieafspraken. Dat blijkt uit de medezeggenschapsmonitor die vandaag gepresenteerd is tijdens de eerste Landelijke Dag van de Medezeggenschap.

De raden ervaren weinig invloed op prestatieafspraken. 47% geeft aan geen waarneembare invloed te hebben, terwijl de prestatieafspraken juist gemaakt zouden moeten worden in overleg mét student en personeel. Ook zouden medezeggenschappers te weinig tijd krijgen om hun taak goed uit te voeren. Op een universiteit is dat nu gemiddeld 9.1 uur per week, op de hogeschool 5.7 uur.

Raad en bestuur overleggen in een sfeer van wederzijds vertrouwen, en de bestuurders houden zich aan afspraken. Ook wordt er voldoende overlegd. De raden geven zichzelf gemiddeld een 7 voor hun eigen functioneren. Driekwart is het erover eens dat de ambtelijke ondersteuning voldoende is. Wel schort het aan scholing: 46% van de raadsleden is daarover ontevreden. Ongeveer de helft heeft scholing gevolgd in het afgelopen half jaar.

De medezeggenschapsmonitor is vandaag tijdens de landelijke dag gepresenteerd en overhandigd aan minister Bussemaker. De dag is verder ingevuld met onder meer een vragen-halfuurtje en een paneldiscussie, waaraan ook Rowie Florijn van Fractie Front deelneemt.

Onderzoek
Het grootschalige onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met, onder andere, het Landelijk Overleg Fracties (LOF, koepel voor universitaire medezeggenschapsraden) en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM, koepel voor hogeschoolraden). 1138 medezeggenschappers hebben deelgenomen aan het onderzoek dat duidelijke verschillen in tijd en ondersteuning laat zien tussen de verschillende onderwijsinstellingen.

Foto Rosanne Broekenhuizen (ISO)

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.