Eenzijdige economiestudie moet op de schop

Economiestudenten worden te eenzijdig opgeleid. Van de negen grote economische scholen wordt alleen de neoklassieke school onderwezen. Andere denkrichtingen worden doodgezwegen. In een wereld die geteisterd wordt door crises, die de economen bovendien niet aan zien komen, moet dit echt anders. Dat betogen bezorgde economiestudenten uit Maastricht op Follow the Money.

Alles is markt, of marktfalen. Aldus de neoklassieke stroming, die uitgaat van alwetende, perfect rationele individuen. De kracht van de neoklassieke econoom is dat hij marktfalen tot een minimum kan beperken, schrijven de economiestudenten. Ze hebben zich verenigd en richtten het Student Initiative for Rethinking Economics in the Netherlands (SIREN) op.

Maar de wereld wordt ook beïnvloed door politieke, culturele en institutionele factoren. En die worden in de neoklassieke benadering buiten beschouwing gelaten. Die vereenvoudiging is niet het probleem, de beperkte analytische vorming van studenten en toekomstige economen wel. Het moet anders, stellen de studenten. “Wat op de universiteit wordt onderwezen vormt de gedachten van toekomstige beleidsmakers, CEO’s en journalisten, en drukt daarmee een stempel op de maatschappij.” Siren doet de volgende voorstellen.

1. De echte wereld
Economen leren vaak hele indrukwekkende modellen begrijpen, maar dat gaat nauwelijks gepaard met een debat over relevantie en toepassing in de echte wereld. Daarom moet de economiestudie zich daar meer op richten.

2. Theoretische diversiteit
Economen moeten complexe vraagstukken op kunnen lossen, en dat kan niet als ze niets leren over verschillende benaderingen in de economie. In plaats van met een gereedschapskist vol met fijne instrumenten, worden ze met een hamer de wereld ingestuurd.

3. Methodologische diversiteit
Een econoom is goed in kwantitatief onderzoek (wiskunde, analyse), maar juist ook kwalitatief onderzoek is belangrijk. Want anders negeer je de rol van bijvoorbeeld instituties of cultuur. Met mogelijk desastreuze gevolgen: “Zou Griekenland bijvoorbeeld zo gemakkelijk zijn toegevoegd aan de eurozone als niet alleen naar cijfers was gekeken, maar ook de belastingcultuur was meegenomen in de beslissing?”

4. Interdisciplinariteit
Naast diversiteit binnen de grenzen van de economie, moet er ook actief over de schutting gekeken worden. De economie kijkt naar één aspect van multidimensionale vraagstukken. En de 21e-eeuwse uitdagingen (extreme bevolkingsgroei, ongelijkheid, waterschaarste, voedselzekerheid, klimaatverandering) kennen sociale, ecologische, politieke en culturele dimensies. Economen moeten weten hoe diverse aspecten met elkaar verstrengeld zijn.

Tilburg niet eenzijdig
Studenten en docenten worden opgeroepen om in actie te komen. Studenten kunnen zich bijvoorbeeld aansluiten bij SIREN, docenten bij Rethinking Economics NL. Daar schreven we eerder al een stuk over. Milieueconoom Aart de Zeeuw (TiSEM), ook voorstander van een veelzijdige benadering, zei toen: “Maar in Tilburg is heus geen sprake van een te eenzijdige focus. Ikzelf begon al in 1990 als milieu-econoom. Inmiddels zijn we in totaal met vier. Ik moet eerlijk zeggen: met de ene ‘heterodoxe’ economie heb ik meer dan met de andere. Zo is bijvoorbeeld ‘ruil-economie’ meer een romantisch idee dan een theoretisch alternatief. Toch steun ik deze oproep

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.