Toekomstdebat is van de academische gemeenschap zelf

New University Tilburg en Rethink Tilburg hebben kritiek op het optreden van collegevoorzitter Koen Becking tijdens het open debat over de toekomst van de universiteit. Becking zou zich op de vlakte hebben gehouden, terwijl van hem inhoudelijke reacties verwacht mochten worden. Maar het debat is vooral van de academische gemeenschap zelf, zegt de collegevoorzitter.

Het open debat vorige week werd met de nodige verwachting tegemoet gezien door de verschillende kritische groeperingen. Er waren 6 inhoudelijke bijdrages. Bijvoorbeeld die van Eric van Damme, die sprak over zijn petitie Researchers first, for a better Tilburg University. Ook kreeg de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) het podium. De visie van de VSNU op de toekomst van de universiteit werd gepresenteerd door voorzitter Karl Dittrich. Collegevoorzitter Koen Becking had, na de anderen, een korte bijdrage. Hij benadrukte dat de dialoog op gang is gekomen en dat de partijen goed naar elkaar luisteren.

Kritiek
Becking heeft daarbij niet gereageerd op de inhoudelijke bijdrages, stellen New University Tilburg en Rethink Tilburg in een statement. Terwijl hij dat wel beloofd zou hebben. “The response that Koen Becking gave only directly referred to the presentation of VSNU. The six contributions of the organizations were effectively neglected. It seemed as if the six representatives, some of whom have been leading voices in the debate on higher education on a national level, had not been there at all.” In het statement vragen ze Becking om een inhoudelijke reactie op de 6 bijdrages. En ze vragen zich af welke conclusies getrokken kunnen worden uit de vele opmerkingen en vragen.

“The six contributions of the organizations were effectively neglected.”

Eric van Damme onderschrijft de kritiek. De wetenschapper vond de reactie van de collegevoorzitter “Nogal kort en niet op de inhoud ingaan. Becking reageerde alleen op het door de VSNU ingebrachte onderwijsstuk. Dat was teleurstellend. Ik neem aan ook voor de mensen van Academic Forum die het debat op verzoek van het CvB georganiseerd hadden. Het CvB had meen ik toegezegd inhoudelijk te zullen reageren op de petitie van vorig jaar.” Zo openlijk teleurgesteld als New University Tilburg en Rethink Tilburg is Van Damme niet. “Jammer, maar het is niet anders”, laat hij weten. Zijn teleurstelling is niet nieuw.

Academische gemeenschap
Koen Becking laat aan Univers weten dat hij het debat niet schuwt. “Zowel bij de rectoraatsoverdracht als in mijn korte bijdrage bij het debat ben ik ingegaan op de situatie bij Tilburg University. Maar ik vind het niet aan mij om in te gaan op zaken die aan andere universiteiten spelen. Simpelweg omdat wij daar niet zo veel mee te maken hebben.”

“Het was een goed verlopen, open en eerlijk debat.”

En toch. Het College van Bestuur draait aan de knoppen, en dus was een reactie van Becking op de bijdrages wel belangrijk, is gehoorde kritiek. Becking: “Het debat is een initiatief van ons College van Bestuur. Het leek me goed om voor het eerst in Nederland een open debat te hebben met alle vertegenwoordigers, waarin belangrijke onderwerpen over de toekomst van de academie aan bod konden komen. Met Eric van Damme was eerder afgesproken dat er een debat zou komen in het voorjaar van 2015. Dat is hiermee ook gebeurd. Eric van Damme heeft het debat samen met Academic Forum vormgegeven. Wij vinden het als college van bestuur positief dat het debat gevoerd wordt en willen daaraan actief onze bijdrage blijven leveren.”

Let wel, bijdrage. Geen alomvattende inmenging: “Zoals vaak naar voren is gebracht is het debat vooral ook het debat van de academische gemeenschap zelf, inclusief medewerkers, docenten, studenten, alumni en bestuurders.”

Toekomst
De vraag of een reactie op de bijdragen nu wel of niet beloofd was, blijft onbeantwoord. Wellicht belangrijker is de vraag in welke vorm het open debat over de toekomst van de universiteit voortgezet kan worden. Becking belooft niet stil te zitten: “We zullen de punten die naar voren zijn gebracht nog eens goed inventariseren en deze proberen te vertalen naar onze lokale situatie in Tilburg. Dan kunnen we kijken hoe we dat een plek kunnen geven in een mogelijk vervolg op dit naar mijn overtuiging goed verlopen, open en eerlijke debat.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.