O&O: Veel vraagtekens bij proef beurspromovendi

De Commissievergadering Onderwijs & Onderzoek van vanmiddag was een bijzondere. Voor het eerst voerde Emile Aarts – sinds drie weken Rector Magnificus − het woord namens het College van Bestuur. Hij deed dat op een prettige, open manier.Verreweg de meeste stof voor discussie biedt het voornemen van TiSEM om mee te doen aan het landelijke experiment met beurspromovendi. Het CvB steunt dit plan en Emile Aarts legt uit waarom. “De student-status voor promovendi is een interessante optie. Ook omdat het huidige systeem nogal afwijkt van de ons omringende landen. Het is goed om die kloof te dichten, bijvoorbeeld op het gebied van aanstellingsvoorwaarden. Daarbij is TiSEM een prima voortrekker. Vooral gezien de hoogwaardige promotiecultuur op die faculteit.”

Principe
Alle fracties op één na zetten grote vraagtekens bij het plan. Vera Frusch (SAM) vindt het überhaupt vreemd dat het vandaag op de agenda staat- Philip Eijlander zei recent nog dat Tilburg University het idee voorlopig links liet liggen. Bovendien vrezen de studentenfracties – Front incluis – voor de onderwijskwaliteit. De beurspromovendi focussen op onderzoek, en worden ontlast op een groot aantal onderwijstaken die ‘gewone’ promovendi wel hebben. “Wat gaat er gebeuren met dat onderwijsgat?” vraagt Frusch zich af.
Bartel van de Walle (ABVA-KABO): “Wij zijn tegen dit plan. Niet eens zozeer vanwege alle open eindjes. Er geldt een principieel bezwaar. Onze universiteit is een inclusieve gemeenschap, die wij met zijn allen vormen. Met de constructie van de beurspromovendi creëer je een track die daar feitelijk buiten komt te staan.”

Alleen Fabio Braggion (namens TiU International) is positief. Hij benadrukt het belang van aansluiting op de internationale markt. Formele bezwaren − zoals het ontbreken van pensioenopbouw – wegen volgens hem niet zwaar genoeg om deze proef tegen te houden.

Wordt vervolgd
Emile Aarts reageert: “Opvallend dat er kritiek is op het loslaten van onderwijstaken. In wezen zijn promovendi daarvoor helemaal niet bedoeld. Het is een oneigenlijke taak die er gaandeweg bij kwam. Dit plan gaat juist terug naar de basis van het promotiebedrijf. Bovendien: het kanaal met de beurpromovendi wordt ‘ernaast’ gezet. Het betekent niet dat andere financieringsvormen opdrogen.”

“Ik ben blij met alle opmerkingen en vragen. Omdat er sprake is van een proef en de kaders nog niet vaststaan, is die input zeer waardevol”, zo besluit Aarts. Later deze week bespreekt de rector de plannen met het Tilburgs Overleg Promovendi (TOP). Omdat de fracties aangeven heel benieuwd te zijn naar de visie van de promovendi, worden de uitkomsten zo snel mogelijk teruggekoppeld.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.