Afgewezen EU-student kan alsnog recht hebben op stufi

EU-studenten die eerder niet in aanmerking kwamen voor een Studievoorschot, doen er goed aan om een nieuwe aanvraag in te dienen. Dat stelt het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR).Op grond van het non-discriminatiebeginsel hebben alle studenten uit de Europese Unie gelijk toegang tot het Nederlandse onderwijs. Volgens het LSR gaat dat bij het nieuwe Studievoorschot niet altijd op. “Minister Bussemaker en de DUO proberen het buitenlandse studenten zo moeilijk mogelijk te maken om voor studiefinanciering in aanmerking te komen”, aldus bestuurslid Cilia van Nierop.

EU-studenten die al minstens vijf jaar in Nederland wonen, maken zonder meer aanspraak op het Studievoorschot. Voor studenten die hier korter verblijven, ligt het complexer. In dat geval geldt een aanvullende verplichting: je moet een zogenaamde migrerende werknemer zijn. DUO controleert of studenten gemiddeld minstens 56 uur per maand hebben gewerkt. Kan de student dit niet bewijzen, dan wordt het verzoek om studiefinanciering afgewezen. Bovendien moet reeds verkregen studiefinanciering worden terugbetaald. Volgens LSR zijn die afwijzingen vaak onterecht. Ook studenten die maandelijks minder dan 56 uur werken, kunnen gezien worden als (migrerende) werknemers en dus in aanmerking komen voor studiefinanciering. Volgens Europees Recht is het niet voldoende om slechts naar het aantal gewerkte uren te kijken en moet de DUO bijvoorbeeld ook de persoonlijke omstandigheden van de student meewegen.

Van Nierop benadrukt: ook wanneer je als EU-student denkt onvoldoende uren te werken of wanneer eerdere verzoeken om die reden zijn afgewezen, doe je er toch verstandig aan om vóór 1 augustus alsnog een verzoek om studiefinanciering in te dienen. Voor informatie en hulp kunnen studenten terecht bij het LSR.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.