Promovendi: betalen of beurs

Een heikel onderwerp ter bespreking vandaag in de Universiteitsraad. TiSEM wil namelijk starten met een proef met beurspromovendi. Dat zijn promovendi die geen arbeidscontract krijgen maar een beurs. Dit onderwerp was in de afgelopen vergadering van de commissie O&O ook al een hot topic.

Rector Magnificus Emile Aarts betoogde dat alle universiteiten meedoen aan het experiment en dat Tilburg University aan tafel wil blijven zitten bij het overleg en bij de VSNU. Hij gaf aan dat het voorstel ook door de Tweede Kamer is, en dat de faculteitsraad van TiSEM enthousiast is. Deze zaken waagde de Fractie Front te betwijfelen. Zij hadden andere informatie, namelijk dat de faculteitsraad nog helemaal niet unaniem voor is. Ook vindt Front het bijzonder dat er al een deel van het geld is toegezegd.

Fractie Sam sprak met veel PhD’s over deze proef. Sommigen van hen zijn positief omdat ze een beurs krijgen voor vier jaar in plaats van drie. Dat geeft dan enige verlichting op de studiedruk. Maar volgens anderen weegt dit niet op tegen alle nadelen.Fier
Bartel van de Walle (ABVAKABO) was voor de laatste keer in de Universiteitsraad. Hij vertelde dat de London School of Economics heeft besloten om promovendi juist weer werknemer te maken, en riep het College van Bestuur op om geen na-aper van de andere Nederlandse universiteiten te zijn. “We moeten er juist fier op zijn dat wij de promovendi wel een goed contract geven.”

In een emotioneel betoog gaf TiU-International-voorman Martin Salm aan dat er grote voordelen zitten aan promoveren met een beurs in plaats van een arbeidscontract. Salm had zelf als bursaal genoten van de grotere academische vrijheid en de vrijstelling van onderwijstaken. TiU-International is dan ook erg vóór dit plan.

Emile Aarts gaf aan dat hij het allemaal kleine zaken vond. Hij benadrukte nog eens dat het gaat om een experiment, waarbij je niet alles dicht kan timmeren. Bovendien is het een extra kanaal, dat ingevoerd wordt bij een gebrek aan promotieplekken. Vooralsnog zijn er geen geldelijke toezeggingen gedaan, zo verzekerde hij Fractie Front.

Toch ging het ook in de tweede termijn niet goed. De fracties raakten niet overtuigd en gaven korte reacties. Met als hoogtepunt Marinus Verhagen van ABVAKABO: “Wij zullen er alles aan doen om het beurspromovendi-systeem te dwarsbomen.”

“Wij zullen er alles aan doen om het beurspromovendi-systeem te dwarsbomen.”

Verder
Het stuk lag voor ter bespreking dus dit heeft niet direct gevolgen voor het experiment. Onderdelen van het plan moeten terug ter instemming bij de Faculteitsraad van TiSEM, andere onderdelen komen terug in de Universiteitsraad.

Onze concurrent maakt PhD”s nu weer werknemer in plaats van bursaal.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.