Studentenraad wil zichtbaarder worden

De Studentenraad is een van de jongste verenigingen binnen het Tilburgse studentenleven. Opererend als tussenpersoon tussen student en gemeente beweegt de vereniging zich nog redelijk in de luwte. De weg naar de Studentenraad wordt door de doorsnee student nog niet echt gevonden.

“Exposure is dit jaar belangrijk”, zegt Jan-Willem van Wouw, de nieuwe voorzitter van de Studentenraad. “Daar hebben we dan ook al goed over nagedacht. Zo willen we belangrijker worden voor verenigingen. We werken er nu bijvoorbeeld aan om een tussenstation te worden tussen gemeente en vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan subsidieaanvragen. Wij kunnen het verenigingen een stuk gemakkelijker maken. En ze weten direct waar ze moeten zijn.”

Imago
Het imago van de gemeentepolitiek, nou niet bepaald flashy, zit wat dat betreft misschien ook wat tegen. “Tuurlijk, ik vreesde ook voor de bekende stereotypes die er zijn over de gemeente en de gemeentepolitiek. We zijn pas een paar weken bezig, maar ik kan nu al zeggen dat de ambtenaren juist echt geïnteresseerd zijn en open staan voor de mening van ons als studenten. Ze willen ook gewoon aanpakken.”

“Tuurlijk, ik vreesde ook voor de bekende stereotypes die er zijn over de gemeente”

Takenpakket
Door middel van vier pijlers wil de Studentenraad Tilburg een betere stad maken voor studenten. Die pijlers zijn: studentenhuisvesting, de vestiging van een studentencentrum in de binnenstad, internationalisering en verbeteringen rondom openbaar vervoer. Van Wouw: “We hebben bepaalde dossiers binnen elk van die pijlers, maar het zijn heel brede onderwerpen. Dat is leuk, maar kan ook een gevaar zijn. Je kan je gaan richten op heel specifieke dingen, die achteraf totaal irrelevant blijken te zijn. Maar het heeft natuurlijk ook positieve kanten, want je kan je echt bezig houden met wat nodig is en wat je interessant vindt.”

“Eén van de dingen waarbij we actief betrokken zijn, zijn de kennisvouchers. Daarmee krijgen studenten geld om een opdracht te doen voor een midden- of kleinbedrijf (MKB). Daar profiteert iedereen van: de student, want die doet ervaring op en krijgt betaald; het bedrijf, want dat krijgt goedkoop een originele oplossing én de gemeente, want die zorgt ervoor dat studenten in de regio blijven. Ik denk ook dat het belangrijk is dat studenten hiervoor betaald krijgen, zeker met de komst van het leenstelsel. Studenten hebben vaak ruimte genoeg om zich te ontwikkelen, maar een beloning is ook belangrijk.”

Stadsmarketing
“De zin “Tilburg is liefde op het tweede gezicht” kennen we inmiddels allemaal wel. Daar geloof ik ook in. Je moet studenten laten zien wat ze allemaal kunnen doen in Tilburg. Zo ga je de brain drain tegen. En wij denken daarover mee, gevraagd en ongevraagd. Daarom gaan we helpen om een stadstour langs midden- en kleinbedrijf op te zetten. Op die manier kun je studenten laten zien wat voor mooie bedrijven er in Tilburg liggen.”

“We zijn een jonge organisatie. De komende jaren willen we meer bekend raken bij de verenigingen, zodat zij weten wie we zijn en wat we voor ze kunnen doen. Daarnaast wil ik een paar van onze projecten realiseren. Als dat lukt, dan kan ik tevreden terugkijken op dit jaar.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.