U-raad positief over volgende stap Data Science

De eerste Universiteitsraad van dit academisch jaar is meteen een bijzondere. Het gebeurt niet vaak dat er een extra Universiteitsraad wordt ingelast. De reden dat dit vandaag wel gebeurt is de bespreking van het Memorandum of Understanding van het Grand Initiative on Data Science: de volgende stap naar een samenwerking van de Brabantse universiteiten in Den Bosch.

De Raad stemde vandaag unaniem positief over de plannen van het College. Daarmee is er opnieuw een horde genomen naar een Graduate School in de Mariënburg in Den Bosch en de bijbehorende programma’s in Tilburg en Eindhoven. Alle betrokken partijen spreken rond deze tijd over de Memorandum of Understanding, vandaar deze extra Universiteitsraad. De volgende stap zal genomen worden op 9 oktober, wanneer de business case besproken wordt in de Universiteitsraad.

Het College van Bestuur trapt vandaag af met een stukje geschiedenis over het project en het proces. “This is an offer you can’t refuse“, zegt rector magnificus Emile Aarts in zijn eerste toelichting over “GRID”, de werktitel van het Data Science-project. De fracties delen deze positieve toon. Hoewel er kanttekeningen gezet worden bij sommige aspecten, tonen ze zich vanaf het begin positief over de plannen van het College.

“This is an offer you can’t refuse”

Kannibalisatie
De rector toont zich een uitgesproken spreker. “Kan kannibalisatie bij andere opleidingen door de komst van Data Science uitgesloten worden?”, luidt een van de vragen van de Raad. Dit wordt beantwoord met een resolute “nee”. “En dat is goed”, voegt de Rector toe. “Als er grote nieuwe ontwikkelingen zijn als deze, dan zal dat zeker druk gaan uitoefenen op bepaalde onderwijsprogramma’s, waarvan we dan tot de conclusie komen dat het niet meer biedt aan studenten wat we willen dat het biedt gezien de ontwikkelingen van de toekomst. En ik denk dat we daar niet bang voor moeten zijn. In tegendeel, dat is juist goed. Want als we nog steeds dezelfde dingen zouden doceren als in de Cobbenhagentijd, dan zouden we vragen van jullie krijgen of we niet hebben opgelet hoe de maatschappij zich heeft ontwikkelt.”

Financiering 
De meeste vragen van de Raad zijn over het financiële aspect van het geheel. In totaal wordt er €40 miljoen geïnvesteerd door de verschillende partijen: TU/e, TiU, de gemeente Den Bosch en de provincie Brabant. Tilburg draagt €10 miljoen bij. €9,4 miljoen daarvan wordt gefinancierd door de decanen van de verschillende faculteiten. 

Hoewel de fracties graag iets eerder gedetailleerde financiële informatie hadden willen ontvangen, is er volgens de rector geen reden tot zorgen: “Het is een propositie waar iedere bank van zou watertanden”, stelt de rector. “We investeren niet in vastgoed, dat doen naar verwachting de gemeente en de provincie. Bovendien laat de business case zien dat wij binnen 5 jaar positieve cijfers draaien. En dat is de reden dat ik zo stellig durf te zeggen dat een bank hiervan zou watertanden.” De inhoudelijke discussie over de business case wordt bij volgende Universiteitsraad besproken.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.