Reacties op BEST: “Pragmatisme in plaats van visie”

Reacties op BEST: “Pragmatisme in plaats van visie”

Het reorganisatieplan BEST is klaar. Gisteren – na de presentatie in de volle aula – verscheen het op intranet. Univers vroeg de personeelsfracties om een reactie.ABVA-KABO
Marinus Verhagen (ABVA-KABO) wijst op het pragmatische karakter van het plan. “Door natuurlijk verloop en het verdwijnen van tijdelijke contracten heeft het CvB de besparing van 58 fte al bijna binnen. Op een pijnloze manier. Inhoudelijk maakt het college echter niet altijd de juiste keuzes. Zo zie ik weinig terug van de zo gewenste centralisatie en is ook de aansturing van de nieuwe dienst Academic Support niet helder.”

Volgens Verhagen lopen het reorganisatieplan en het personeelsplan inmiddels door elkaar. “Dat laatste wordt pas op 13 oktober openbaar, maar is wel al in grote lijnen klaar. De rekensom met fte’s klopt, maar het college verliest de achterliggende visie van BEST uit het oog. De reorganisatie focust op onderwijs, onderzoek en valorisatie. Maar als ik naar de nieuwe diensten kijk, mis ik bijvoorbeeld de aandacht voor valorisatie.” Verder schrapt het college enkele diensten, maar is er geen sprake van daadwerkelijke centralisatie. Verhagen: “De faculteiten zijn machtig. Ze zijn daar dus voor gaan liggen.”

Verhagen zet vraagtekens bij de nieuwe dienst Academic Support, waarin alle bestaande ondersteuners worden gebundeld. “De totale bemensing neemt af, net als de directe ondersteuning door bijvoorbeeld LIS. Ik denk dan: Is dat wel een verbetering?” Bovendien is het lastig hard te maken waar een belangrijk aspect als onderwijskundige ondersteuning versterkt wordt. “Misschien wordt de administratie makkelijker, want een kolom als Finance groeit. Maar in Education Support als zodanig wordt dan weer gesneden.” Ook de governance van Academic Support is voor Verhagen nog in mistflarden gehuld. “In het organisatiemodel lijkt Academic Support een overkoepelend karakter te krijgen. Dat klopt niet: naast bijvoorbeeld HR of Facility Services is het gewoon één van de zeven offices. Maar er is geen directeur benoemd. Ik neem aan dat de rector Academic Support gaat aansturen en Koen Becking de andere diensten. Op papier zijn de verantwoordelijkheden vaag.”

In het algemeen heeft Verhagen dus twijfels bij de inhoud van het reorganisatieplan. “Krijgen we hierdoor echt een betere organisatie? Het college maakt nogal wat pragmatische keuzes, maar dit gaat een beetje ten koste van de visie. Zoals gezegd: er is weinig aandacht voor de belangrijke pijler valorisatie. Ronduit ondoordacht. Dat betekent feitelijk dat je over twee jaar weer een slag moet maken.”

Onafhankelijken
Ook Sebastiaan Vermeulen (fractie Onafhankelijken) zet zijn vraagtekens bij de dienst Academic Support. “We maken ons zorgen over de grootte van deze dienst. We hebben onze twijfels bij de kans van slagen als de dienst op deze manier wordt ingericht. We gaan nog nadenken over op wat voor een manier het dan moet.”

“Verder zien we nog steeds te weinig terugkomen hoe dit plan voor betere kwaliteit gaat zorgen. Het wordt wel altijd genoemd dat ernaar gestreefd wordt, maar hoe is nog niet helemaal duidelijk voor ons. Ook ben ik benieuwd naar de extra instrumenten om te toetsen of BEST geslaagd is. Hier hebben we nog niks over gehoord.”

In general however, we are positive about this plan. Whether it works or fails depends on the implementation

TiU International
Tobias Klein (fractie TiU International) komt met een iets positievere noot. “I think we might see it a bit different than other parties. First off, it’s a normal reaction to be careful when changes are coming. But sometimes, things should change to follow a natural course. After all, the world around us is changing, too. Second, we see that there are certain inefficiencies in our organization. If we try to fix these, it might be possible to do a better job with less people and then also students could benefit. Third, “we get rid of 58 FTE” is not the full story. The money is not lost; we’re using it to create a more attractive environment by hiring academics, which benefits students and leads to a more inspiring academic atmosphere.”

“The new overall organization makes sense. Work will be done on a decentralized level, and at the same time there is also a link to the central level. We have made suggestions to change the plans here and there. It’s good to see that the board takes those seriously.”

“Similar attempts haven’t always worked in the past, so we’re not necessarily convinced yet. In general,however, we are positive about this plan. Whether it works or fails depends on the implementation and on the people involved in doing the actual work. We have great supporting staff here in Tilburg, and therefore we’re optimistic.”

Donderdag 24 september houdt ABVA-KABO een follow up-bijeenkomst over BEST. Die vindt plaats van 11.30 tot 12.30 uur in WZ101.

Tekst: Jeroen Wienen & Frank van den Nieuwenhuijzen

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.