Minder banen weg bij reorganisatie BEST

Het was vandaag de eerste openbare vergadering van het Dagelijks Bestuur sinds de zomer. Het leed van grote en kleine afdelingen kwam voorbij. De spraakverwarring over het Career Center dat wordt opgeheven, was schrijnend.

Omdat de universiteit financieel gezond is, vroegen de personeelsfracties om clementie bij het aantal FTE dat moet worden bezuinigd. AbvaKabo en de Onafhankelijken stelden voor om alsnog tien ‘frictie FTE’s’ te benoemen bij Academic Services om de grootste aanloopproblemen bij deze nieuwe, centrale afdeling op te lossen. Het College van Bestuur ging daarmee akkoord. Volgens Hans Dieteren gaat het hier om tijdelijke contracten maar dit moet komende week verder uitgewerkt worden. De AbvaKabo dan zich voorstellen dat dit voor  een beperkt aantal functies op termijn wel structureel wordt. Maar hier zitten we in de interpretatiezone van wat er gezegd is tijdens de vergadering. Conclusie kan zijn dat voor de korte termijn (2016) er in ieder geval sprake is van een kleinere reductie van de staf Academic Support.

Volgens kwartiermaker Hans Dieteren zijn de meeste mensen die herplaatst moeten worden al ondergebracht. Ongeveer 15 FTE is nog niet geplaatst en dit zijn vooral mensen uit de hogere salarisschalen.

Grootste bezwaar

De voornaamste bezwaren van de personeelsfracties AbvaKabo en Onafhankelijken op het reorganisatieplan BEST waren gezamenlijk ingediend. Eén groot bezwaar was de besturing of de ‘governance’ van de grote nieuwe afdeling Academic Support. In deze afdeling is de hele onderwijsondersteuning samengevat. De personeelsfracties wilden graag weten wie er nu de baas wordt en willen meer leidinggevenden. Zodat iedereen die er werkt een directe leidinggevende heeft. De personeelsfracties dienden een voorstel in voor de governance van Academic Support die bestaat uit één directeur en twee adjunctdirecteuren. Zij zouden het kern-MT van Academic Support moeten gaan vormen. Dat voorstel is overgenomen.

Wie wil de kleine afdelingen

De plaatsing van drie kleine afdelingen ( Univers, Sportcentrum, Academic Forum) was ook een heikel punt. De studentenfracties vonden de plek van het Sportcentrum bij Facility Services niet goed. Het antwoord van CvB-voorzitter Koen Becking hierop was: “Deze discussie is gesloten”. Tjits Roselaar  van de Onafhankelijken had een vraag over de plaatsing van Academic Forum bij het nieuwe grote Academic Support. Becking ook kort: “Daar is goed over nagedacht.” De fracties vroegen of er niet alsnog aan de kleine afdelingen naar hun voorkeursplaats kon worden gevraagd. In geval van Univers werd dat toegezegd.

Careerservices

De grootste spraakverwarring ging over de careerservices. De studentenfracties hadden het over de careerservices voor studenten, de medewerkersfracties hadden het over het Career Center. Dat laatste is een service voor universiteitsmedewerkers en PhD’s.

Studentenfractie Front is sinds februari bezig om de ‘best practise’ van de Career Service van Tisem onder de aandacht van de kwartiermakers en de rector te brengen. Het is een plan waarbij het goede voorbeeld van Tisem over alle faculteiten uitgerold wordt. Helaas voor Machiel Hermans die het met verve verdedigde, werd het voorstel toch over BEST heen getild. Maar de rector klonk zeer enthousiast.De spraakverwarring was schrijnend omdat het Career Center in BEST opgeheven wordt. Tilburg University betaalt per jaar een miljoen euro aan ww-lasten (zie grafiek), en dat is relatief een erg hoog bedrag. Het Career Center  begeleidt PhD’s en personeelsleden naar de arbeidsmarkt. Dat doen ze buiten HR om, in vertrouwelijkheid. Omdat de PhD’s als grote groep niet vertegenwoordigd worden in de Uraad, lijkt het Career Center een hamerstuk te worden in de sneltreinvaart van BEST.

Meer over BEST in het komende magazine.

Woensdag is er nog een Dagelijks Bestuursvergadering over de losse eindjes en volgende week vrijdag zit BEST in de Universiteitsraad.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.