Bezuiniging op digitalisering in BEST

Terwijl Tilburg University stevig inzet op digitaal onderwijs, wordt op de ondersteuning ervan in BEST bovengemiddeld veel bezuinigd. Vandaag werd het onderwerp besproken in het Dagelijks Bestuur van de Universiteitsraad.

De universiteit heeft met het Strategisch Plan 2014-2017 en het Tilburgse Onderwijs Profiel (TOP) stevige ambities op het gebied van onderwijs en onderwijsinnovatie. Zo wordt er ingezet op ontwikkeling van weblectures, MOOC’s en het digitaal toetsen. Ook is het de bedoeling dat docenten intensiever ondersteund worden bij het gebruik van nieuwe didactische werkvormen.

Maar ondertussen wordt in BEST ruim 30 procent bezuinigd op die ondersteuning. Dienstraad LIS vraagt zich af: Waarom wordt er zoveel bezuinigd op docentondersteuning, terwijl de algehele bezuinigingsdoelstelling van BEST maar 10 procent bedraagt? Als de universiteit serieus werk wil maken van digitalisering, moet de beoogde bezuiniging op docentondersteuning herzien worden.

Terwijl Tilburg University stevig inzet op digitaal onderwijs, wordt op de ondersteuning ervan in BEST bovengemiddeld veel bezuinigd

Digitale innovatie
De ‘nieuwe’ werkvormen worden al gebruikt. De afgelopen tien jaar is veel geïnvesteerd in onderwijsinnovatie. Zo werd bijvoorbeeld Blackboard in gebruik genomen. Ook videocolleges, kennisclips en digitaal toetsen maakten hun opmars.

Dat ging – en gaat – niet zonder slag of stoot. Ondersteuning van docenten is cruciaal. Docenten maken minder gebruik van nieuwe mogelijkheden, zo lang er geen sprake is van heldere en concrete ondersteuning. Ze hebben het bovendien zo druk met hun primaire taken, dat er geen tijd is om óók de continue veranderingen op ICT-gebied bij te houden. Nu helpt een medewerker van LIS bijvoorbeeld nog bij de opname van videocolleges. Na de voorgestelde bezuinigingen zou een docent zelf de camera moeten bedienen om een You Tube-filmpje te maken.

Digitaal toetsen
De voorgestelde bezuiniging raakt ook direct aan het digitaal toetsen van studenten. Een jaar geleden werd een ‘digitaal toets expert’ aangesteld, omdat de universiteit vaker op deze manier wil gaan toetsen. Die functie wordt nu wegbezuinigd. Onverstandig, zegt LIS. Digitaal toetsen is complex, TiU-specifieke kennis is onontbeerlijk. Door deze functie te schrappen, valt broodnodige expertise weg. “TiU loopt op het gebied van digitaal toetsen al achter op andere academische instellingen. Maar hierdoor ontstaat een nog grotere achterstand, aangezien het implementatietraject van digitaal toetsen eveneens stopt.”

Deze vragen werden in het kort overgebracht door de AbvaKabo en de fractie SAM tijdens de Dagelijks Bestuur-vergadering. Studentenfractie SAM gaf aan dat zij deze bezuiniging een zorgelijke ontwikkeling vindt. Het mag niet zo zijn dat allerlei innovaties (zoals online onderwijs en digitaal toetsen) worden vertraagd of verminderen door BEST, zo zei SAM.

Rector Emile Aarts begreep de argumenten. Hij vindt dat de digitalisering door moet gaan, maar wil niet meteen in BEST ingrijpen. Hij wil volgend jaar een strategische visie op  de digitalisering van de universiteit (laten) schrijven.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.