StudyTube coacht studenten online voor tentamens

Tentamens bereid je anno 2015 niet meer alleen voor met papieren samenvattingen en collegedictaten. StudyTube Law maakt leren digitaal. Handig voor de student, maar kritiek is er ook.

StudyTube Law is een online studiecoach voor €9,99 per maand. Studenten plannen zelf waar en wanneer ze de stof leren. Aan de hand van oude tentamenvragen wordt kennis van actuele onderwerpen getoetst. Na beantwoording, goed of fout, volgt uitleg over de stof. Een algoritme bepaalt wanneer de kennis op orde is, of juist niet. Wie bij deze studiecoach een voldoende scoort, haalt zijn tentamens. Dat is de belofte. Blijkt dat onwaar, dan krijgt de student het geld dubbel terug.

Vijf jaar geleden begonnen op een studentenkamertje in Maastricht, richt het platform zich inmiddels op alle negen universiteiten waar de bachelor rechtsgeleerdheid aangeboden wordt. Een uitbreiding naar bijvoorbeeld fiscaal recht en internationaal- en Europees recht zit er voorlopig niet in. Het zou een verdriedubbeling van personeel betekenen. “Dat is op dit moment nog niet rendabel genoeg,” zegt projectmanager Marleen Spek. Ook op andere disciplines wordt niet gemikt.

“Mensen denken dat we samenvattingen online zetten”

Liever dan nog meer uitbreiding, zet de studiecoach nu in op versterking van wat er al is. In Tilburg wordt door circa 200 studenten gebruik gemaakt van de studiecoach, zegt Spek. Te weinig, vindt ze. “We hebben veel concurrentie van dure tentamentrainingen die in lesvorm gegeven worden. Mensen weten niet wat wij doen. Ze denken dat we samenvattingen online zetten.” Dat doen ze dus niet, al hebben ze wel meer dan 600 arresten samengevat.

Up-to-date blijven
Masterstudenten en advocatenkantoren zorgen ervoor dat de inhoud up-to-date is. Studenten verzamelen tentamens en antwoordmodellen, en zowel studenten als advocaten schrijven de feedback bij vragen. Ook is de studiecoach scherp op wetswijzigingen.

Samenwerking met docenten of universiteiten is er niet. Spek: “Dat is heel jammer. Soms denken universiteiten dat wij het onderwijs willen ondermijnen. Dat we een short-cut willen bieden voor het halen van je tentamens. Dat is niet zo. Wij willen ondersteunen, studenten leren begrijpen hoe een tentamen in elkaar steekt. En waarom een antwoord goed of fout is.”

“Wij leren studenten begrijpen waarom een antwoord goed of fout is”

Kritiek
Reinout Wibier, hoogleraar privaatrecht en vice-decaan onderwijs van Tilburg Law School, is kritisch. “Er wordt gedaan alsof het bij een vak alleen om toetsing gaat. En dus om de vraag: is het vak samen te vatten in antwoorden en criteria? Bijvoorbeeld een arrest, of leerstuk.” Dat is niet zo, zegt Wibier. “Het gaat niet om het arrest zelf, maar om de redenering die gevolgd wordt. Of de handvaten die het arrest geeft om een bepaalde problematiek op te lossen. Het gaat om inzicht.” Tweede punt van kritiek: de inhoud. “Er staan dingen die niet kloppen, of niet helemaal kloppen. Sommige zaken zijn onzorgvuldig geformuleerd, er worden verkeerde accenten gelegd.”

Toch vindt Wibier het een prijzenswaardig initiatief. En hij is onder de indruk van de techniek. “Als faculteit doen we misschien nog niet voldoende met digitale hulpmiddelen. We zijn daar wel nadrukkelijk mee bezig, om dat verder te brengen. Op den duur moet de universiteit ook dit soort leervormen aanbieden.” Studenten moeten ook alle hulpmiddelen gebruiken die ze kunnen gebruiken, zegt de vice-decaan. “Maar het moet wel beter. De inhoud moet ook kloppen.”

“Prijzenswaardig initiatief. Maar het moet wel beter. De inhoud moet ook kloppen”

Net als StudyTube, denkt Wibier dat uitstekende techniek samengebracht zou moeten worden met uitstekende inhoud. “Deze mensen hebben de techniek onder de knie, en ze moeten mij hebben voor de inhoud.”

Toch ligt een samenwerking niet direct voor de hand. Wibier: “Zodra je het daarover hebt, loop je waarschijnlijk tegen allerlei praktische bezwaren aan. Studenten betalen bijvoorbeeld collegegeld. Je kunt ze niet ook nog extra laten betalen voor zo’n dienst. Bovendien is er allerlei regelgeving voor. Bijvoorbeeld van aanbesteding. Denk je al die bezwaren helemaal weg? Dan is samenwerking niet zo’n heel gek idee.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.