Universiteiten schrikken studenten ten onrechte af

Universiteiten lijken studiekeuzetesten steeds vaker te gebruiken om zwakkere studenten af te schrikken, waarschuwt de Keuzegids Universiteiten. Voorlichtingsgesprekken- en testen zijn bedoeld om scholieren te helpen bij het maken van de beste studiekeuze. In de praktijk lijken sommige opleidingen hun voorlichting echter te gebruiken om minder talentvolle studenten te ontmoedigen. “Universiteiten wekken onterecht de indruk dat studenten aan bepaalde eisen moeten voldoen om te worden toegelaten”, vertelt Mayke Belet, redacteur van de Keuzegids.

Populaire opleidingen, zoals psychologie of geneeskunde, selecteren aan de poort via numerus fixus. Voor de overige opleidingen gelden andere regels: ze mogen wel advies geven en selecteren op profielkeuze,  maar iemand weigeren op basis van de cijferlijst mag simpelweg niet. “Die opleidingen willen natuurlijk ook graag de beste studenten”, aldus Belet. “Ze doen niet aan numerus fixus, dus door middel van een verplichte studiekeuzecheck kunnen ze de studenten toch een beetje sturen.” De crux zit hem in de misleidende voorlichting: Voor de student is het niet altijd duidelijk dat die studiekeuzecheck slechts een advies is.”

Voor de student is het niet altijd duidelijk dat die studiekeuzecheck slechts een advies is’

Matchingsgesprek
Een concreet voorbeeld is het verhaal van een scholier die aan de TU Delft wilde gaan studeren. “Bij zijn matchingsgesprek moest hij zijn verwachte examencijfers opgeven. Dit was nog voor 1 mei, voor de eindexamens, dus hij had natuurlijk geen flauw idee”, vertelt Belet. De toekomstige student schatte zijn prestaties niet al te hoog in. “Ze hebben toen echt geprobeerd hem te demotiveren. Hij ontving een mail waarin hem in rode letters werd gemeld dat hij in de risicogroep viel. Hij had gelukkig een goede studiebegeleider en weldenkende ouders die de toelatingseisen verder uitzochten. Uiteindelijk bleek dat hij niet geweigerd kon worden.” Voor deze student pakte alles uiteindelijk toch goed uit, maar dat geldt niet voor alle scholieren. Belet: “Je kunt je voorstellen dat dit voor scholieren uit een milieu waar studeren minder vanzelfsprekend is, een stuk moeilijker is.”

Tilburg University
Ook Tilburg University weet toekomstige studenten aan het twijfelen te brengen. ‘Je behoort tot de beste 30% van je klas’, luidt een van de toelatingseisen voor de bachelor Global Law. ‘We bepalen dit aan de hand van je cijferlijst: als jij een 7 gemiddeld staat, voldoe je aan deze eis. Zit je hier nèt onder? Aanmelden mag altijd en we zullen jouw aanmelding serieus behandelen.’

Op welke schaal deze selectie-sluipweg plaatsvindt, is nog onduidelijk. “Lang niet elke universiteit doet hier aan, dat weten we wel”, vertelt Belet. Wij hebben geen diepgravend onderzoek kunnen doen, maar we krijgen wel duidelijke signalen vanuit onze omgeving. We hopen dat het debat op gang komt, zodat er een transparantere voorlichting komt op universiteiten.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.