Commissievergadering zonder toetje

Een effectieve vergadering van de Commissie Onderwijs & Onderzoek gisteren. Op de agenda onder meer de bespreking van voorstellen over een vernieuwde cursusevaluatie en de (on)wenselijkheid van verplichte colleges.Vóórdat deze punten aan de orde komen, maakt rector Emile Aarts een interessante opmerking over de mogelijke pilot met beurspromovendi. “Uit het Landelijk Rectorenoverleg maak ik op dat de belangstelling voor het experiment afneemt. Er zijn nog maar drie universiteiten die er echt warm voor lopen.” Dat is wellicht interessant nieuws voor TiSEM. De Tilburgse economiefaculteit staat op het punt om een pilot te starten.

Harmonisatie cursusevaluaties
Studentenfractie Front is ontevreden over de wijze waarop de cursusevaluaties gaan. Zo is er sprake van een veel te lage – en daarom niet-representatieve – respons. Dat is jammer, want de output van deze evaluaties heeft wel consequenties voor de inrichting van cursussen. De groenen hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor kwaliteitsverbetering. En uiteraard zouden studenten dan mee moeten kunnen praten over het optimaliseren van evaluaties.

Korrie van Helvert (AbvaKabo) maakt bij dat laatste punt een kanttekening: “Cursusevaluaties hebben vooral betrekking op docenten. Daarom moet juist die groep meepraten over procesverbetering. Niet zozeer de studenten.” Hans Haans (Fractie Onafhankelijken) voegt daaraan toe: “Er is een simpele oplossing voor die lage respons. Je laat studenten een evaluatie invullen direct na hun tentamen. Maar dat heeft ook weer een nadeel: op zo’n moment zijn studenten vaak extra kritisch en dat vertekent de uitkomsten.” Ook wil Haans dat er goed wordt gekeken naar de vorm van de (nieuwe) evaluaties. Veel gaat op dit moment nog handmatig, en dat is tijdrovend.

Rector Emile Aarts in zijn reactie: “Het anders inrichten van de cursusevaluaties is een relevant punt. Maar ik stel voor om dit nog een paar maanden te laten rusten. Er moet eerst een nieuwe directeur Academic Support worden aangesteld. Hij of zij gaat hier straks ook over. Bovendien is adviesbureau KPMG nog bezig met het doormeten van onze (kwaliteits)processen. Het is natuurlijk logisch om ook de uitkomst daarvan af te wachten.” Aarts staat open voor een bijdrage van studenten bij de inrichting van nieuwe cursusevaluaties. “Ik heb er niets tegen als studenten meepraten. Het College van Bestuur houdt daarbij uiteraard de lead en bepaalt wat er precies met de student-input gebeurt.”

“Studenten zijn volwassen mensen”

Verplichtstellen hoorcolleges
Fractie Front vindt het raar dat er op Tilburg University nog steeds sprake is van verplichte hoorcolleges. Uit een enquête die de studentengeleding heeft georganiseerd, blijkt dat 69% van de Tilburgse studenten verplichtstelling niet nodig vindt. Of een student een college nu wel of niet wil bijwonen, blijft zijn eigen verantwoordelijkheid.

In dat laatste kan Emile Aarts zich helemaal vinden. “Studenten zijn volwassen mensen. We verwachten dat ze hun eigen belastingformulieren invullen. Dat impliceert dat ze ook prima zelf kunnen bepalen of ze al dan niet naar college gaan.” Dat betekent volgens de rector niet meteen dat het ook tot een algehele afschaffing van verplichtstelling moet komen. “Ik kan me indenken dat er hoorcolleges zijn met een grote toegevoegde waarde. Als er een sterke inhoudelijk-didactische reden is om aanwezigheid te verplichten, dat moet ook dat kunnen.” Pijnpunt van Front is het bachelorprogramma Global Law (TLS), dat grossiert in verplichte hoorcolleges. Aarts: “Met hen gaan we sowieso in gesprek over de wenselijkheid van verplichtstelling. Omdat we een universiteitsbrede Onderwijs- en Examenregeling willen ontwikkelen – precies hetzelfde voor alle schools – moeten we dergelijke dingen dus uniform gaan regelen.”

Helder. Tijd voor het toetje: Emile Aarts biedt alvast een kijkje in zijn meerjarenplan, dat wordt gepresenteerd op de verjaardag van onze universiteit. Helaas is het toetje is niet bestemd voor toehoorders, zoals Univers.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.