Instemmingsrecht op begroting

Met het verdwijnen van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel heeft minister Bussemaker bepaald dat studenten en personeel instemmingsrecht hebben op de hoofdlijnen van de instellingsbegroting in het hoger onderwijs. Gisteren lag er in de Dagelijks Bestuur-vergadering van de U-raad een voorstel over hoe dit geregeld gaat worden op Tilburg University.

Fractie SAM gaf aan dat er nog een paar zaken haperden aan het voorstel. Ze misten namelijk de instemming op de voorinvesteringen. Doordat de universiteit geld ontvangt uit de studievoorschotten is er geld dat als voorinvestering aangewend kan worden. De fractie ziet dit als hoofdlijn van de begroting en wil er derhalve instemmingsrecht op. Het College gaf echter aan dat het geld op zijn vroegst pas rond 2018 binnenkomt en dat het moeilijk is om hiervoor een apart circuit van medezeggenschap op te tuigen.

Drie van de vier aanwezige fracties (TiU International ontbrak) gaven aan dat ze ook graag wat meer training wilden om het planning en controlcircuit te doorgronden. Juist ook voor de facultaire medezeggenschap, want die krijgen er ook rechten en plichten bij. Nu krijgen ze een uur les hierover van Folkert Kootstra, hoofd Planning and Control. Het antwoord van collegevoorzitter Becking draaide er niet omheen: “Wij faciliteren dit niet; als je het niet snapt dan ligt dit aan de student zelf.”  De studentenfracties dachten daar anders over. Front wees op punt 9.48 van de Wet op het hoger onderwijs, met betrekking op voorzieningen voor de medezeggenschap. “Het college maakt zich hier te gemakkelijk vanaf.”

Maar het College kaatste terug met de nog verse Toffe Peer-award. Becking: “Volgens de stemmers bij de Toffe Peer is dit de club waar het het beste is geregeld in heel Nederland, dus waar hebben we het over.” Toch is het College bereid om eventueel een halve dag cursus over de planning en controlcyclus te verzorgen.

Een flinke discussie dus, die kon rekenen op een overwegend positieve grondhouding. SAM onthield zich van stemming.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.