Ingestemd met instemmingsrecht

Een korte Universiteitsraad vandaag, met slechts één groot discussiepunt: het instemmingsrecht dat de raad krijgt op de hoofdlijnen van de begroting. De formele termijnenstructuur die de raad kent leek hierbij even aan de kant geschoven, met een constructieve discussie als gevolg. Uiteindelijk werd er door alle fracties ingestemd en dus kan de Universiteitsraad vanaf nu gaan instemmen met bepaalde delen van de begroting, in plaats van slechts te adviseren.

Er werden nog enkele wijzigingen gemaakt ten opzichte van het voorstel dat er lag. Daar waren de veranderingen vanuit een eerder DB al in meegenomen. De studentenfracties en de Abvakabo-fractie wilden meer duidelijkheid over de zeggenschap. Gaat een investering enkel één faculteit aan, laat dan de desbetreffende faculteitsraad daarover (in)stemmen, zo luidde het advies. Het College nam dit over.

Over de besteding van facultaire reserves voor projecten wordt verder ook instemming vereist. De kosten van deze projecten zouden volgens het voorstel meer dan €1 miljoen moeten bedragen. De U-raad vond dit wat hoog, waardoor alle projecten van 500 duizend euro of meer in de toekomst langs de medezeggenschap moeten.

Als laatste hamerden de studentenfracties op de investeringen die gedaan worden met gelden uit het leenstelsel en de bijbehorende voorinvesteringen. Want, zo stellen de fracties, “De student die nu studeert moet daar ook al voordeel van hebben.” Over dit punt praat het College graag verder, maar één belangrijke toezegging kregen de fracties al wel: vanaf 2017 zullen de investeringen ter instemming voorliggen aan de raad.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.