KPMG gevraagd voor meting resultaten BEST

Hoe meet je het succes van een reorganisatie? Dat was de vraag tijdens de Dagelijks Bestuursvergadering woensdag. BEST is al volop aan de gang maar een antwoord op die vraag is er nog niet.

Door het college is KPMG gevraagd een offerte op te maken om deze kwaliteitsslag te monitoren. Wordt de dienstverlening bijvoorbeeld beter na BEST,  en is er minder ondersteunend personeel ten opzichte van het wetenschappelijk personeel? De offerte van KPMG is vertrouwelijk waardoor Univers niet kan berichten over de inhoud van het stuk, maar wel over de openbare discussie hierover tijdens de Dagelijks Bestuursvergadering.

De Onafhankelijken vroegen  waarom Berenschot niet gevraagd is omdat zij allang onderzoek doen naar de WP/OBP-ratio, en omdat zij de reorganisatie van communicatie (ERM) hebben geëvalueerd. Rector Magnificus Emile Aarts gaf aan positieve ervaringen te hebben met KPMG in Eindhoven. Aarts: “Zij beheersen de taal om kwaliteit meetbaar te maken. Ze benaderen een reorganisatie op een zakelijke, niet emotionele manier en leggen het in een systeem vast”.

De medewerkersfracties Onafhankelijken en AbvaKabo vroegen of de KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) door KPMG wat helderder geformuleerd konden worden. Ze willen graag een concretisering van de doelen. Een echte 0-meting is ook niet gedaan, zo merkte de fractie International nog op, dus hoe ga je het succes meten. Collegevoorzitter Koen Becking beloofde de KPI’s op tafel te leggen in de Universiteitsraad om ze daar te bediscussiëren. Becking wil vooral snel beginnen omdat er nu nog gemeten kan worden hoe het momenteel loopt. De fracties lieten donderdagavond weten met de offerte akkoord te gaan.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.