Dies Natalis: 2016 het jaar van de dialoog

Met veel beveiliging werd 88e verjaardag (Dies Natalis) van Tilburg University gevierd in de aula. Tijd om stil te staan bij afgelopen jaar en vooral ook om vooruit te kijken. En dan blijkt een ding: 2016 moet het jaar worden waarin Tilburg University de dialoog aangaat.

Geen enorme lijst aan sprekers vandaag. Collegevoorzitter Koen Becking opent de Dies, Studentenpastor Michiel Peeters herdenkt de aanslagen in Parijs, en vervolgens is het woord aan VSNU-voorzitter Karl Dittrich. Dittrich benoemt in zijn verhaal de veranderingen in de wereld en de rol van de universiteit daarbinnen. Standaard termen als Bildung, 21st century skills en profiling komen daarin terug.

Traditioneel is het hoofdverhaal op de Dies van de rector magnificus. Emile Aarts behandelt de focus van de universiteit voor komend jaar. Onder de acht punten die hij noemt bevindt zich het Tilburgs Onderwijsprofiel, dat komend jaar geïmplementeerd wordt. Daarnaast wordt het Data Science-project genoemd, net als BEST en het reservebeleid. Maar het belangrijkst is, zo stelt de rector, het versterken van de cultuur op de universiteit. Een cultuur van een constructieve dialoog.

Aarts gaat door op dat laatste punt. Hoe bereiken we die cultuur waarin iedereen het gesprek aangaat? Hij geeft aan dat er zeven nieuwe fora komen, waar de dialoog aangegaan wordt. Vooralsnog abstracte namen waarvan de precieze inhoud nog even op zich laat wachten. Behalve één; het direct volgende discussiepanel, met daarin twee studenten en vier professoren.

Afgesloten werd er met de uitreiking van de PhD- en masterthesisprijzen. Deze werden gewonnen door Kim Timmer, John Huisman en Hao Liang.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.