Gabriël van den Brink: ‘Politiek schiet moreel gezien tekort’

Gabriël van den Brink: ‘Politiek schiet moreel gezien tekort’

Nederlandse politici schieten wezenlijk tekort in het maken van morele overwegingen, terwijl die juist steeds essentiëler worden in de moderne wereld. Daarvoor betalen we de prijs van een breed levende politieke onvrede. Dat stelt hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde Gabriël van den Brink op vrijdag 27 november in zijn afscheidsrede.Na ruim veertig jaar neemt Van den Brink formeel afscheid van de academie. In zijn exaugurele rede zal hij betogen dat de morele leegte van ons politieke bedrijf voortvloeit uit een fixatie op bestuurlijk handelen. Vooral in het politieke midden geven politici hun normatieve beginselen op, omdat die op gespannen voet staan met het besturen in een liberale technocratie. Daarin draait het niet om idealen, maar om machtsuitoefening en rechtsregels.

De morele leegte die zo ontstaat maakt het verwerven van geloofwaardigheid bij het publiek nagenoeg onmogelijk. Immers: veel burgers hebben juist een uitgesproken morele opvatting van politiek. Zij vinden dat politici eerlijk, beschaafd, rechtvaardig, betrouwbaar en invoelend moeten zijn en zich in dienst moeten stellen van het algemeen belang. Bij wijze van reactie verzetten groepen burgers zich steeds vaker tegen de traditionele politiek. Bijvoorbeeld door het ontplooien van eigen initiatieven die eenvoudige oplossingen bieden voor problemen die de politiek links laten liggen.

Symposium
Van den Brinks afscheid gaat niet ongezien voorbij. Er worden vrijdag maar liefst drie boeken van zijn hand gepresenteerd. Ook is er – voorafgaand aan zijn afscheidsrede – een symposium met als thema ‘Hoe we beter over kennis kunnen nadenken’.

Gabriël van den Brink spreekt zijn afscheidsrede Waarom morele vragen politiek urgent worden uit op vrijdag 27 november om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. Iedereen is welkom.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.