Groei aantal wetenschappers stelt teleur

Het aantal wetenschappers op de universiteit neemt toe tot 2018, maar neemt in 2019 weer af. De AbvaKabo vindt dat een teleurstellende ontwikkeling. “Dan kun je nog zoveel praten over versterking van het onderwijs, maar de resultaten zijn beperkt,” stelde Marinus Verhagen van de AbvaKabo in de commissie Financiën.

Hij reageerde op de prognoses over de personeelsontwikkeling die zijn opgenomen in de begroting voor 2016. Het aantal wetenschappers groeit van 855 in 2015 naar 958 in 2019. Opvallend daarbij is dat is het aantal in 2019 weer lager ligt dan in 2018 (een daling van 14).

De cijfers wekten ergernis. De reorganisatie BEST bezuinigt op het ondersteunend personeel, ten faveure van de wetenschappers. Voor die groep komt er vanaf 2018 bovendien meer geld beschikbaar via de wet Studievoorschot. En toch loopt het aantal wetenschappers vanaf 2019 weer terug. “Is dit boekhoudkundig of zit hier beleid achter,” wilde Verhagen weten.

“Ik voel wel mee, er moet boter bij de vis”

Hij kreeg niet direct antwoord. Bestuursvoorzitter Koen Becking beloofde met een nadere toelichting te komen op de prognose, maar gaf al wel een schot voor de boeg: “In de periode van 2015 tot 2019 neemt het aantal wetenschappers toe met 12 procent.”

Dat percentage maakte weinig indruk op Verhagen. Hij stelde dat Becking het succes naar zich toerekende door 2015, met verhoudingsgewijs weinig wetenschappers, als uitgangspunt te nemen. In de jaren daarna, wanneer de effecten van BEST en de wet Studievoorschot zichtbaar moeten worden, vlakt de groei sterk af met zelfs een daling in 2019. Verhagen: “We willen niet dat dit de ontwikkeling is.” Een uitspraak die in elk geval weerklank vond bij Becking. “Ik voel wel mee, er moet boter bij de vis.”

Update: In de Universiteitsraad van 11 december is de begroting er zonder veel heisa goedgekeurd door de raad. Over de ontwikkeling van het wetenschappelijke personeel werd kort gepraat. De raad nam genoegen met de eerder gegeven uitleg van het College.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.