TiU op koers met prestatiedoelen

Tilburg University ligt op koers met de prestatieafspraken. Dat blijkt uit een overzicht van het College van Bestuur. De Review Commissie Hoger Onderwijs beoordeelt volgend jaar of TiU zijn doelen heeft gerealiseerd.De prestatieafspraken hebben betrekking op indicatoren als uitval, switchende bachelorstudenten, het bachelorrendement, het studentenoordeel, het percentage Basis Kwalificatie Onderwijs, en het aantal contacturen. Op alle targets voldoet Tilburg University volgens de laatste meting aan de norm, blijkt uit een overzicht van het CvB bij de begroting van 2016.

In een toelichting laat het bestuur zich positief uit over verbetering van de prestatie-indicatoren. Er is op alle punten sprake van ‘een zeer positieve ontwikkeling’. Een beeld dat zich al aftekende bij de midterm review in 2014.

Behoudens dan het aantal contacturen. Daar scoort TiU een percentage van 95, waar 100 de norm is.

De negatieve score komt volgens het overzicht op het conto van de faculteit TSH, waarbij het CvB de verwachting uitspreekt dat de opleiding nog dit jaar de norm (420 uur) haalt. Decaan Willem Drees van TSH bevestigt dat. “Dat overzicht was ten tijde van het bilateraal overleg met het CvB, enkele maanden geleden, al achterhaald. In 2015-2016 voldoen alle TSH-opleidingen aan de norm.”

Ook de overhead vraagt nog aandacht, want op dat punt scoort TiU slechter dan de norm. In oktober van dit jaar werd een percentage van 21,2 vastgesteld en dat is 0,2 procentpunt boven de norm. De invoering van BEST moet op dit punt soelaas gaan bieden.

Aan het halen van de prestatieafspraken is sinds 2013 een deel van de financiering (7 procent) gekoppeld. Als TiU de doelen haalt wordt deze voorwaardelijke financiering voortgezet na 2016. Het gaat daarbij om een bedrag van 3,85 miljoen euro. Als de universiteit de doelen niet of deels niet realiseert dan wordt ze gekort. De Reviewcommissie velt volgend jaar dat oordeel. Voor ‘profilering en zwaartepuntvorming’ ontvangt de TiU ook een geoormerkt bedrag, te weten 924.000 euro.

Volgend jaar wordt ook het stelsel met prestatieafspraken geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de opzet wordt voortgezet na 2017. De universiteiten en ook de hogescholen hebben al aangegeven ervan af te willen. Voorzitter Karl Dittrich van de VSNU verklaarde eerder dit jaar dat het geoormerkte geld weer moet worden opgenomen in de basisfinanciering van de universiteiten. Hij wil dat de universiteiten in overleg met hun medezeggenschapsorganen prestatieafspraken maken.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft aangegeven eerst de evaluatie af te willen wachten voordat ze uitspraken doet over voortzetting van het stelsel met prestatieafspraken, dat in 2012 is afgesproken met de instellingen in het hoger onderwijs.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.