Klimaatakkoord: ‘We zijn er nog niet’

Alle 195 deelnemers op de klimaattop in Parijs stemden zaterdag in met het plan om de aardopwarming tot twee graden Celsius te beperken. Aart de Zeeuw, milieueconoom (TiSEM), kijkt er positief tegenaan, maar hij blijft kritisch: “Er moeten nog extra maatregelen komen en dat is nog een heel proces.”De aarde mag maximaal twee graden Celsius opwarmen en de uitstoot van broeikasgassen moet stoppen. Dat zijn de doelstellingen van het klimaatakkoord waarmee 195 landen zaterdag instemden. De Zeeuw is enthousiast over het plan, al wordt het doel van twee graden volgens hem niet waargemaakt. “Het huidige plan haalt dat niet, met klimaatmodellen is berekend dat we sowieso uitkomen op 2,7 graden Celsius. Er zijn dus nu al extra regels nodig om landen in stappen naar de 2,0 graden te laten gaan.”

Volgens De Zeeuw kan er meer gedaan worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. “Duurzame energie moet sneller ingevoerd worden, dat gaat nu te langzaam.” Nederland is afhankelijk van gas, olie en kolen en daar moeten we volgens hem vanaf om grote problemen met de zeespiegelstijging te voorkomen. Ook in armere landen moet meer gedaan worden: “China heeft grote zonnepanelen, maar tegelijkertijd staan er kolencentrales. De armoede in het land maakt het lastig om volledig over te gaan op duurzame energie. De Chinezen geven aan nog niet op hetzelfde economische niveau te zitten als rijke landen.” In het klimaatakkoord staat dat rijkere landen vanaf 2020 armere landen jaarlijks steunen met honderd miljard dollar.

“Er zijn nu al extra regels nodig”

Vijfjaarlijkse evaluatie
De Zeeuw noemt het “uitermate slim” dat het milieubeleid van de deelnemers om de vijf jaar wordt geëvalueerd. Afspraken kunnen dan eventueel aangescherpt worden. “Het is knap dat er een omslag is van een akkoord waarin alles vastligt, naar een procesakkoord. Er is nu een doel gesteld, daar wordt op ingezet en over vijf jaar kijken de landen of ze verder zijn gekomen.” De Zeeuw noemt het een ‘name and shame-systeem’: “Iedereen weet straks welke landen zich voldoende inzetten en wie er achterblijft in het terugdringen van fossiele brandstoffen.”

Het akkoord is volgens De Zeeuw op “een briljante manier” tot stand gekomen. Hij spreekt zijn waardering uit over de voorzitter: de Franse minister van buitenlandse zaken, Laurent Fabian. Bij eerdere onderhandelingen kwam er één plan op tafel voor alle landen. In Parijs mocht elk land eigen ideeën voordragen. “Eén plan voor alle landen was een onmogelijke opgave. De nieuwe uitgangspositie is beter, hierbij kan elke land zijn echte bereidheid laten zien.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.