Open brief aan potentiële bestuurders UvA

ReThink UvA richt vandaag een open brief aan kandidaat-leden voor het nieuwe College van Bestuur van de Amsterdamse gemeente-universiteit. Dat meldt de Volkskrant.In de open brief – bestemd voor alle sollicitanten − klinkt onvrede over de gang van zaken rond de benoeming. Zo vindt ReThink UvA het raar dat de namen van de kandidaten nog steeds in nevelen gehuld zijn: ‘Wij hebben (…) begrepen dat u er bent, maar weten niet wie u bent. Dat voelt ietwat onwerkelijk aan na alle woorden die er aan de UvA zijn gewisseld over democratie en transparantie.’

Achterkamertjespolitiek
De pleitbezorgers voor een ‘andere’ universiteit vinden de benoemingsprocedure sowieso ‘volstrekt ouderwets’. Weliswaar konden studenten en medewerkers meedenken over een functieprofiel, maar dit is niet hetzelfde als gehoord worden. ‘De selectie gebeurt via een externe partij en de inspraak van de gemeenschap is op zijn hoogst miniem te noemen.’ Volgens ReThink UvA duidt dit allerminst op de frisse wind die nodig is na de felle protesten en bezettingen van vorig jaar. Sterker: er is nog steeds sprake van achterkamertjespolitiek.

Om toch uitgebreid met kandidaat-leden in gesprek te treden, organiseert ReThink UvA een eigen contactmoment: op woensdag 13 januari worden sollicitanten uitgenodigd in de hal van het Maagdenhuis. De open brief besluit met: ‘Wij willen graag van u horen waarom u deze functie ambieert en welke plannen u heeft voor het instituut dat ons zo dierbaar is. De zo ontstane goodwill zal u verzekeren van een breed draagvlak dat cruciaal kan blijken om uw regeerperiode echt effectief te maken, en de Universiteit van Amsterdam te hervormen tot een instelling die klaarstaat voor de uitdagingen van de 21e eeuw.’

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.