Pas afgestudeerden hebben grootste kans op armoede

Jongeren die klaar zijn met studeren en op zichzelf gaan wonen hebben de meeste kans op kortdurende armoede (tot vier jaar). Die periode duurt gemiddeld tot hun dertigste, daarna vindt het merendeel een baan of krijgt een hogere functie waardoor het inkomen stijgt.

Eén op de zes jongvolwassenen heeft te maken met kortdurende armoede, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huishoudens van studenten (oftewel: studentenhuizen) zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Jongvolwassenen
Als jongeren op zichzelf gaan wonen hebben ze vaak een laag inkomen. Daarnaast beschikken zij doorgaans over een studieschuld die ze moeten aflossen. Naarmate ze ouder worden en meer ervaring opdoen krijgen zij een hogere functie en een beter inkomen. Slechts twee procent van de twintigers moet langdurig rondkomen van een laag inkomen.

Allochtonen
Allochtone jongeren hebben meer kans om in langdurige armoede terecht te komen. Bij die groep komt een laag inkomen zes keer vaker voor dan onder autochtone huishoudens. Marokkaanse gezinnen leven het vaakst in schaarste. Onder buitenlandse gezinnen hebben Surinaamse huishoudens de minste kans op armoede. Het verschil kan worden verklaard door het aantal verstrekte uitkeringen: zo hebben Marokkanen vaker een uitkering dan Surinamers.Huishoudens-met-een-laag-inkomen-naar-herkomst-hoofdkostwinner-16-01-15Ouderen en gepensioneerden
Nederlanders tussen de 55-65 jaar hebben de grootste kans op langdurige armoede. Veel ouderen raken werkloos en komen daarna moeilijk aan het werk. Een groot deel moet daardoor rondkomen van een uitkering. De gepensioneerden hebben de minste kans om onder de armoedegrens te raken. Zij kunnen vaak profiteren van een arbeidzaam leven en het pensioen dat ze hebben opgebouwd.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.