Jongeren werken vaak onder niveau

Jongeren tot 25 jaar doen vaak werk dat onder hun opleidingsniveau ligt. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar werkt ongeveer de helft onder zijn niveau. Ongeveer 50 procent van de hogeropgeleide jongeren had in het derde kwartaal van 2015 een baan onder hun eigen niveau. Bij middelbaar opgeleiden ligt dat percentage op 16 procent.

Vrouw werkt vaker onder niveau
Hogeropgeleide vrouwen vanaf 35 jaar werken vaker onder niveau dan mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Bij vrouwen is dit eenderde deel, bij mannen een vierde. Bij middelbaaropgeleiden is er ook een verschil in die leeftijdscategorie, maar dat is een stuk minder: respectievelijk zes procent (mannen) en acht procent (vrouwen) werkt onder zijn niveau.

Het verschil tussen man en vrouw wordt groter als er kinderen zijn. Vrouwen werken vaker in deeltijd na het krijgen van een eerste kind, zodat ze werk en gezin kunnen combineren. Daardoor doen zij minder werkervaring op, waardoor de kans op een succesvolle carrière minder wordt.

Soort opleiding
Bij alle opleidingsrichtingen hebben hoogopgeleiden tot 35 jaar vaker een baan van lager niveau, dan 35-plussers. Het grootste verschil is zichtbaar bij mensen die ‘dienstverlening’ of ‘techniek, industrie en bouwkunde’ hebben gestudeerd. In de categorie ‘onderwijs’ is er bijna geen verschil. In de categorieën ‘journalistiek, gedrag en maatschappij’ en ‘wiskunde, natuurwetenschappen en informatica’ zijn de verschillen klein.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.