Meer studenteninspraak geen noodzaak

De roep om meer studenteninspraak op universiteiten domineert het hoger onderwijsnieuws al een poosje. Na onder andere de bezetting van het Maagdenhuis en een landelijke actiedag ging ook de landelijke politiek zich ermee bemoeien. Tijd voor een nieuwe wet dus, die de misstanden aanpakt.

De ‘Wet Versterking Bestuurskracht’ moet de rechten van de medezeggenschap versterken. Bijvoorbeeld door studenten en medewerkers vaker instemmingsrecht te geven (in plaats van enkel adviesrecht) en besturen aantrekkelijker te maken door het collegegeld (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Overwegend positieve reacties in de Kamer, al ging dat niet zonder slag of stoot. Voornamelijk PvdA en D66 vinden het wetsvoorstel niet ver genoeg gaan. Dat leidde tot veel discussie met één vraag centraal: zijn meer rechten voor de medezeggenschap eigenlijk wel goed voor een universiteit?

Tilburgse medezeggenschap

“Het draait veel meer om de medezeggenschapscultuur, dan om de landelijke wetgeving”, zegt Gijs Kremers, universiteitsraadlid namens studentenfractie SAM. “En die is hier in Tilburg gewoon goed.” Mede-raadslid Machiel Hermans (Front) beaamt dat: “In Tilburg wordt het adviesrecht bijna gezien als instemmingsrecht. Voor ons maakt het daarom minder uit of dit verandert. Voor andere universiteiten zijn meer rechten ook niet per se beter. Je bent immers geen schaduwcollege.” Kremers vult aan: “Daar bovenop is een beetje afstand soms ook positief. Dat zorgt ervoor dat je net iets makkelijker kritisch kan zijn als dat nodig is.”

De verschillen tussen instellingen zijn te groot om een goede oplossing te vinden die iedereen blij maakt, geven de fracties aan. Dat maakt het debat op landelijk niveau moeilijk. Hermans: “Maar op sommige instellingen is het nodig dat er niet alleen geblaft, maar ook gebeten kan worden. Voor die raden is deze verandering positief.”

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.