Eén op de tien mensen langdurig afhankelijk van de bijstand

Eén op de tien mensen langdurig afhankelijk van de bijstand

Het is een illusie van het kabinet dat bijstandsgerechtigden op korte termijn aan een gewone baan kunnen worden geholpen, vertelt hoogleraar arbeidsrecht Ton Wilthagen vandaag in de Volkskrant. Eind 2014 zaten er 411.000 mensen in de bijstand. Eén op de tien is jonger dan 27 jaar, 49 procent is 45-plus. Er zitten meer vrouwen (57 procent) dan mannen in de bijstand. Maar wat vooral opvalt is dat ruim driekwart van al deze mensen een fysieke of psychische beperking heeft.

Socioloog Caroline Dewilde, is het eens met Wilthagen: een snelle oplossing voor het bijstandsprobleem is een illusie. “De overheid kort steeds meer op andere regelingen en deze mensen komen dan in de bijstand. En er is gewoon te weinig werk voor laaggeschoolden in onze postindustriële samenleving.” De Belgische Caroline zegt: “Voor al die mensen zou je gewoon een deftige job, voor een deftig salaris moeten creëren. Ik zie niets in verplichtingen voor deze groep waarbij onder het minimumloon gewerkt moet worden.” Op de vraag of er dan geen enkele oplossing is, geeft Dewilde de volgende suggesties: “Onderwijs is een noodzakelijke voorwaarde, je moet deze mensen de skills leren die op de arbeidsmarkt nodig zijn. We kunnen ook kijken naar de Scandinavische landen, daar werken laagopgeleiden in sectoren als de kinderopvang. Deze landen hebben een grote publieke sector, waarbij de dienstverlening beter is dan hier. Het is een traditionele oplossing, maar het is erg duur.”

Wilthagen vertelt in de Volkskrant dat het aantal mensen met een uitkering nog veel groter is als je de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen meetelt. Samen gaat het dan over 12 procent van de huishoudens. Volgens Robert Dur van de Erasmus universiteit is er veel meer onderzoek nodig om te weten wat nu de beste oplossing is.EN HIER

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.