Voorlopig géén 24-uurs campus

Een vierentwintiguurs campus zoals in Amerika, is dat iets voor ons? Personeelsfractie TiU International pleitte in de commissie Financiën van de Uraad voor het langer openstellen van de gebouwen. Eigenlijk wil de fractie een 24-uurs campus, waarbij alle gebouwen altijd open zijn, zoals op de Amerikaanse campussen. Maar nu ligt er een beperkt eerste fasevoorstel.

Het plan is om gebouwen tot 22:30 uur op werkdagen en in weekenden tussen 09:00 en 19:00 uur toegankelijk te houden. Facility Services becijferde dat het plan ongeveer één miljoen euro kost. Dat zit ‘m in toegangspoortjes, extra beveiliging, de bedrijfshulpverlening die meer uren maakt, het kost meer aan onderhoud en er moet meer worden schoongemaakt.

AbvaKabo reageerde fel op dit plan. “Dit is een verkiezingsstunt. Iedereen kan hier heel goed vanuit thuis werken, het nieuwe werken. Dit is voor een heel kleine groep internationale PhD’s. Bovendien ga je met het openzetten van alle gebouwen in tegen alle duurzaamheidseisen en het terugdringen van de huisvestingskosten. “Bovendien”, zo zei Marinus Verhagen, “Als ik ’s avonds in P loop kom ik echt geen hond tegen.” De Fractie Onafhankelijken reageerde hierop: “De kosten zijn veel te hoog, dit is te veel geld voor een beperkte groep.”

De studentenfracties waren minder negatief. “We zijn voor een bruisende campus, maar er is nog niet goed geïnventariseerd of hier echt behoefte aan is.”

Het stuk – met doordeweekse openingstijden tot 22.30 en in de weekenden tussen 09.00 en 19.00 uur – werd door het College teruggetrokken. Er wordt eerst geïnventariseerd of er behoefte is aan ruimere openstelling van de gebouwen op de campus.  Er komt wel een voorstel voor het openhouden van Koopmans, Dante en mogelijk meer campusgebouwen op 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, de vrijdag na Hemelvaart en Koningsdag. Daar kan de commissie Financiën zich opnieuw over buigen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.