De kloof tussen toptalent en achterstandsleerling

Het is niet makkelijk om een toptalent te zijn. Daarom biedt staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker graag de nodige ondersteuning. Als het aan hem ligt mogen getalenteerde vwo’ers hun opleiding in vijf jaar doorlopen, zodat ze vanaf hun zeventiende naar de universiteit kunnen. Toptalenten krijgen in Nederland namelijk te weinig aandacht. Daardoor gaan ze zich vervelen. En verveelde toptalenten, dat zijn geen toptalenten meer, maar onhandelbare k*tkinderen.

In zijn Plan van aanpak toptalenten 2014-2018 heeft de staatssecretaris nog veel meer ideeën. Toptalenten, excellentie, aanvullende programma’s voor de jonge intellectueel, je kunt Dekker er ’s nachts voor wakker maken. Bedoeld of onbedoeld stimuleert hij zo de tweedeling in het Nederlands onderwijs.

Verschil benadrukken
Vorig jaar verscheen er een rapport waaruit bleek dat vroege selectie voor het voorgezet onderwijs sociale verschillen vergroot. Uit het rapport: “In landen die relatief vroeg selecteren, zoals in Nederland en Duitsland, zijn de verschillen in leerprestaties naar sociaal milieu groter dan in landen waar die selectie op latere leeftijd plaatsvindt, zoals Finland en Zweden.” Keuze en-selectiemomenten creëren niet alleen verschil, maar benadrukken ook verschil. Daardoor is het voor kinderen van laagopgeleide ouders moeilijker om omhoog te klimmen.

“Toptalent word je vóór je twaalfde, daarna is je kans verkeken”

Steeds vroeger in het onderwijstraject wordt vastgesteld of een kind toptalent is of niet. Op de basisschool moet er al voldaan worden aan de speciale behoeften van het hoogbegaafde kind. Blijkt dat kind op de middelbare school nog altijd een toptalent te zijn, dan volgt er weer een speciaal programma. Daarna is het de beurt aan de universiteiten om aan de poort van bachelor en master de toptalenten eruit te vissen.

Laatbloeier heeft het nakijken
Ondertussen heeft de laatbloeier het nakijken. Pas op latere leeftijd uitblinken wordt steeds moeilijker. Ben je een achterstandsleerling? Dan wordt het helemaal lastig. Tegen de tijd dat jij je achterstand hebt weggewerkt en kan excelleren, ben je al te oud. Toptalent word je vóór je twaalfde, daarna is je kans verkeken.

Zo groeit de kloof tussen de achterstandsleerling en het toptalent. Over een paar jaar mag Dekker een nieuw plan schrijven. Eentje waarin staat hoe hij de tweedeling in het Nederlands onderwijs gaat bestrijden.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.