Mijntje Lückerath: “Governance-code snel herzien”

De norm voor goed ondernemingsbestuur − officieel de Code voor corporate governance – is sinds 2008 niet meer gewijzigd. Volgens Mijntje Lückerath (hoogleraar governance bij TIAS) is het hoog tijd voor een update. Dat zegt ze op de site van Management Team.Lückerath stelt dat er de afgelopen jaren het nodige is veranderd “in onze opvattingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen, de rol van commissarissen en beloningen”. Alleen al de financiële crisis geeft volgens haar voldoende aanleiding om de bestaande code aan te pakken.

Afvinkgedrag
Deze maand komt de Monitoringcommissie Corporate Governance met een voorstel tot herziening van de code. Volgens Mijntje Lückerath moet er meer aandacht komen voor gedrags- en cultuuraspecten. In de praktijk blijkt dat bedrijven de regels uit de code grotendeels navolgen, maar dit ‘afvinkgedrag’ blijft erg eendimensionaal. Lückerath: “Bedrijven zouden wat mij betreft moeten uitleggen hóe ze de regels interpreteren en toepassen. Want nu komen ze er makkelijk mee weg. De Monitoringcommissie past geen sancties toe en doet zelfs niet aan naming and shaming.”

Reikwijdte governancecode
Lückerath vindt dat er in bedrijven genoeg bereidwilligheid is om na te denken over de reikwijdte van de code. Ook de Raad van Commissarissen – die toezicht houdt op het bestuur van de onderneming – is kritischer geworden. “Het zal je verbazen hoeveel bijeenkomsten er zijn waar commissarissen ideeën uitwisselen en kennis ontwikkelen. Ze steken steeds meer tijd in hun commissariaten, en gaan zelf informatie ophalen in de bedrijven.”

“In het publieke debat is alles boven de Balkenendenorm te veel”

Mede als gevolg van de financiële crisis, was er de afgelopen jaren veel te doen over de (hoge) beloningen van bestuurders en commissarissen. Lückerath vindt dat RvC-leden wel loon naar werken moeten krijgen: “Een commissariaat mag niet meer als erebaantje worden gezien. De tijdsbesteding is verdubbeld in de afgelopen tien jaar; dan moet je ook naar de beloning kijken. (…) Tegelijk moet je zorgen dat commissarissen niet té afhankelijk worden van hun beloning en daardoor minder kritisch zijn.”

De beloning van topbestuurders blijft – ook in de nieuwe governancecode – een moeilijk punt: “Een eenduidig antwoord is lastig, omdat je het van verschillende kanten kunt bekijken: maatschappelijk, bedrijfsintern en internationaal. (…) Ik ben zelf niet voor hoge beloningen. Ik denk ook dat mensen niet alleen door hun salaris worden gedreven. In Nederland zijn er weinig mensen die een miljoenensalaris krijgen. Maar in het publieke debat is alles boven de Balkenendenorm van twee ton te veel. Echter, bij bepaalde functies horen nu eenmaal bepaalde salarissen.”

Bron: Management Team

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.