Sociaal model EU moet coherenter en concreter

Het sociaal model waarmee de Europese Unie werkt is niet coherent en heeft te veel een economisch-fiscale inslag. Dat concludeert hoogleraar Internationaal en Europees Socialezekerheidsrecht Paul Schoukens. Vrijdag 19 februari spreekt hij in de aula van Tilburg University zijn inaugurele rede uit.Het ‘sociaal model’ van de EU vormt de theoretische basis voor onze verzorgingsstaat. Dit model wordt echter nergens concreet gemaakt, betoogt Paul Schoukens. Dat moet volgens de hoogleraar snel veranderen.

Vage keuzes
Conform de Europa 2020-strategie wil de EU breder aandacht geven aan sociale doelstellingen. Volgens Schoukens is het echter onvoldoende duidelijk waardoor de unie zich daarbij laat leiden. Vanuit welk socialezekerheidsmodel denken de Europese instellingen wanneer ze (jaarlijks) beleidsaanbevelingen doen op het vlak van pensioen, gezondheidszorg en werkloosheid? Bij gebrek aan concrete tekst, besloten Schoukens en zijn medewerkers de aanbevelingen systematisch te analyseren op inhoud. Op basis van 138 landenrapporten reconstrueerden ze het kader van waaruit de Europese instellingen werken.

Model niet coherent en te weinig sociaal
In het sociale model van waaruit gedacht wordt ontbreekt coherentie, is één van de conclusies. Zo staan sommige aanbevelingen in gespannen verhouding met de ‘eigen’ sociale regelgeving van de EU. Verder blijkt dat economisch-fiscale overwegingen de boventoon voeren in socialezekerheidsaanbevelingen. Sociale overwegingen – waaronder het garanderen van adequate sociale uitkeringen – blijven vaag. Het gevaar is dan ook dat socialezekerheidsstelsels alleen op hun economische efficiëntie en draagkracht worden getoetst.

Schoukens roept de EU op om de sociale parameters met spoed te verduidelijken. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker praat weliswaar graag over de ‘Pillar of Social Rights’, maar aan deze belangrijke zuil moet dringend meer inhoud aan worden gegeven.

Paul Schoukens is sinds 1 maart 2015 hoogleraar Internationaal en Europees Socialezekerheidsrecht aan Tilburg Law School. Zijn leeropdracht, gesponsord door Instituut Gak, behelst onder meer het opnieuw doordenken van Europese en internationale minimumnormen voor sociale zekerheid. Aanstaande vrijdag spreekt hij zijn inaugurele rede uit in de aula (16.15 uur).

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.