TLS: mag de student wegduiken in anonimiteit?

Het was weer een inhoudelijke Tilburg Law School-faculteitsraad. Belangrijkste nieuws: studenten zijn bezorgd over inactieve studenten en de nieuwe masterscriptie in de master Rechtsgeleerdheid.

De nieuwe master Rechtsgeleerdheid is dit collegejaar van start gegaan. De masterscriptie is in studiepunten verminderd naar 12 ECTS. Studenten zijn gebonden aan strikte deadlines. Té strikt, volgens de studentengeleding. Ook zouden studenten niet altijd een scriptie kunnen schrijven over de gewenste onderwerpen. Studentlid Jeroen Kolthof: “Die inschrijvingen gaan om 9.00 uur open. Als je tien seconden te laat bent, grijp je mis. Privaatrechtstudenten moeten dan bijvoorbeeld kiezen voor een strafrechtelijk onderwerp. Of ze hebben een half jaar studievertraging.”

Vice-decaan onderwijs Marc Loth reageert: “De nieuwe master is leren terwijl we ermee bezig zijn. We gaan goed naar de evaluatie kijken. Bij de scriptie is het idee dat het traject in het belang is van de student, die zo niet een jaar uitloopt. Wat je beschrijft is natuurlijk onwenselijk. Al kan ik me niet voorstellen dat dit op grote schaal gebeurt.” Dat onderkent Jeroen: “Het komt wel voor. Maar het is vooral de angst dat geen gewenst onderwerp gekozen kan worden.”

Inactieve studenten
Een ander punt dat de studenten inbrengen is de inactieve student. Studentlid Mitchel van Gool: “Studenten kunnen een half jaar niet naar college gaan, om toch het tentamen te maken.” Mitchel wil daarover nadenken. “Anders zitten we over tien jaar nog met hoor- en werkcolleges zoals nu.” Loth reageert: “Het huidige onderwijsmodel maakt wegkijken makkelijk. Terwijl je de student eigenlijk bij naam zou willen kennen, zodat die niet kan wegduiken in anonimiteit.”

De discussie speelt met het nieuwe onderwijsprofiel en de inzet op 21st century skills universiteitsbreed. Loth: “We willen van een cursus een leerrijke ervaring maken. Daar horen inderdaad slimmere manieren bij om onderwijs te geven en volgen. Maar dit gaat wel stapje voor stapje.”

Ook uiten de studenten hun zorgen over het verdwijnen van de Nederlandstalige bestuurskundemaster. Studentlid Mitchel van Gool stelt zelfs voor om dertig handtekeningen op te halen, zodat de master voor bestaande studenten volgend jaar alsnog kan blijven bestaan. Decaan Corien Prins: “Wij hebben deze stappen weloverwogen gezet, dit is niet alleen onze hobby.” Marc Loth: “We kunnen niet vlak voor de finish een andere route inzetten.” Mitchel: “Maar Stavros (prof. Stavros Zouridis, kartrekker van de nieuwe opleiding, red.) zei dat áls de masters naast elkaar kunnen bestaan, we dat ook moeten doen.” Prins: “Maar de Nederlandse master is nu juist niet levensvatbaar.” Mitchel: “Ja, dat klopt… Maar dat kunnen we nu met handtekeningen misschien wel aantonen.” Prins besluit: “Als het nodig is, zullen we hier nog over praten. Laten we eerst de informatiebijeenkomst vanmiddag afwachten.”

Opvallende feitjes
Volgens het ArboJaarverslag was de gemiddelde duur van ziekteverzuim van de rechtenfaculteit in 2015 20,11%, tegenover 12,87% in 2014. Corien Prins merkt op dat de stijging niet gaat om werkgerelateerd verzuim. Ook hebben van de 37 opgeroepen medewerkers maar 3 meegedaan aan een fittest.

Ander feitje: volgens de bestuursrapportage heeft maar 10% van de medewerkers in 2015 een R&O-gesprek gevoerd (peildatum september 2015). Terwijl het streefcijfer 100% is. De studentengeleding vindt dat wel érg laag. Prins erkent dat. Ze merkt op dat er wel redenen voor zijn. Zo blijkt de procedure al snel vrij lang te duren, doordat de werksituatie levendig is. Ook zijn er waarschijnlijk wel meer gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk niet altijd voor registratie verzonden naar HR. Zowel studenten als Prins zien het cijfer liever op het realistische 90%, maar onduidelijk is nog hoe dat in de toekomst bereikt gaat worden. In 2014 stond het aantal gesprekken op 40%.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.