PVV: ‘Hoogleraar Paul Frissen moet weg’

De PVV verzoekt minister Jet Bussemaker (OCW) om hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen uit zijn functie te zetten. Reden daarvan zijn uitspraken van Frissen dat Wilders ‘het klassieke fascistische verhaal’ vertelt door bevolkingsgroepen apart te zetten. Frissen was te gast bij het Limburgse radioprogramma De Stemming. Ook onafhankelijk Tweede Kamerlid Roland van Vliet (ex-partijlid PVV) was aanwezig. Zij spraken over Wilders en zijn partij.

Enkele uitspraken van Frissen:

“Een bevolkingsgroep apart zetten, en suggereren dat deze verwijderd moet worden, dat is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen. … Het demoniseren van delen van onze populatie, die hem niet bevallen, dat kennen we uit de geschiedenis.”

“Wilders heeft het over een nep-parlement. Dat is een antidemocratische uitspraak waar hij onmiddellijk op gecorrigeerd had moet worden. Alle Kamerleden zijn gekozen, dus zij zijn op dat moment de democratische vertegenwoordiging van ons volk. Daarmee spelen, die basisdemocratische waarden, is hartstikke gevaarlijk.”

“Zoals de minister-president al tien jaar lang weigert om op te treden namens de Nederlandse bevolking, en dat het niet aangaat om groepen in deze samenleving apart te zetten, dat vind ik groot schande.”

De PVV stelt nu vier Kamervragen naar aanleiding van de uitspraken van Frissen. Een daarvan:

“Vindt u met ons dat de heer Paul Frissen niet meer te handhaven is als hoogleraar aan de universiteit Tilburg en als decaan van de NSOB? Zo ja, bent u bereid er bij de respectievelijke Raden van Toezicht op aan te dringen gepaste actie te ondernemen om de heer Frissen uit zijn functies te ontheffen? Zo nee, waarom niet?”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.