TiU wordt derde generatie universiteit en wil meer vrouwen aan de top

TiU wordt derde generatie universiteit en wil meer vrouwen aan de top

Nieuws uit de vergadering van het Dagelijks Bestuur. Tilburg University wil meer vrouwen aan de top. En de kogel is door de kerk: we worden een derde generatie universiteit.

Het Philip Eijlander Diversity Program werd vandaag besproken tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur. Met het programma wil de universiteit meer vrouwen aan de top krijgen. Concreet betekent dit dat de faculteiten komende jaren vanuit hun reserves extra investeren in genderbeleid. Er komen functies vrij voor vrouwelijke docenten en hoogleraren. Kandidaten dingen naar een aanstelling van vijf jaar. Interne kandidaten hebben geen voorkeurspositie.

Fors zal de verhouding man-vrouw bij het wetenschappelijk personeel niet veranderen. Door de komende jaren (2016-2021) vijf miljoen euro te investeren, zal slechts sprake zijn van enkele procentpunten groei. Een voorbeeld. Blijft het beleid ongewijzigd, dan wordt het percentage vrouwelijke hoogleraren op 19% geschat (33 in aantal, scenario 0). Twee mogelijke scenario’s door investering zijn het percentage van 23% (43 in aantal, scenario 1) of 20% (36 in aantal, scenario 2). Zie voor cijfers over docenten onderstaande tabel.Hans Haans van medewerkersfractie Onafhankelijken is teleurgesteld. Zoveel geld, en dan dat magere resultaat? Haans: “Er is sprake van een structureel probleem. Zo wordt bij gelijke geschiktheid nu de man gekozen.” Ook heeft Haans kritiek op TiSEM. Die faculteit staat er het slechtst voor maar is ook het minst bereid mee te gaan in de plannen. Marinus Verhagen van medewerkersfractie AbvaKabo is daarover ook niet echt te spreken: “Dat de faculteit met de grootste problemen zegt hier niets mee te gaan doen, is beschamend.”

Tobias Klein van medewerkersfractie TiU International is ook niet direct positief: “This is basically throwing money at a problem. Actually, out the window. We don’t think that this will work. We’re missing thought about procedures and culture.” Klein suggereert dat het college – als dat inderdaad een derde collegelid toevoegt aan de bezetting – zoekt naar een vrouw. De studentenfracties denken ook dat een cultuurverandering nodig is.

Collegevoorzitter Koen Becking ziet ook dat de plannen effectief weinig veranderen. Maar in plaats van dit plan daarom af te schieten, opteert Becking voor een dubbele aanpak. Dit plan, én een bredere aanpak gericht op cultuur. Ook rector Emile Aarts is daar voor.

“Wat vrouwen op topniveau betreft functioneren we beschamend”

Over dat derde collegelid wil Becking nog wel iets kwijt. Persoonlijk vindt hij dat een eventueel derde lid een vrouw zou moeten zijn. Maar het speelt volgens Becking niet: “Daar is geen besluit over genomen.” Het is een ander onderwerp, dat niet op de agenda staat: “We hebben het nu over het aandeel vrouwen onder het wetenschappelijk personeel op topniveau. Daarin functioneren wij als universiteit beschamend.”

Derde generatie
In de plannen voor de inrichting van de nieuwe universiteitsbrede dienst Academic Support wordt gesproken over de wens om een derde-generatie universiteit te worden. Ging het bij de eerste generatie nog om onderwijs, bij de tweede werd onderzoek aan het takenpakket toegevoegd. Inmiddels is er een derde taak waarneembaar: valorisatie (het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek). Hans Haans vindt het vroeg om daarover te spreken, gezien het feit dat het niet expliciet onderdeel is van het strategisch plan. Emile Aarts erkent dat het qua naamgeving wat snel komt. Maar: “De wens om te profileren op valorisatie en impact zit wél duidelijk in het strategisch plan.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.