Onderwijs op religieuze basis goed voor sociale integratie

Onderwijs op religieuze basis goed voor sociale integratie

Onderwijs op religieuze basis wordt er van verdacht sociale segregatie in de hand te werken. Maar volgens TiU-theologe Toke Elshof bevórderen deze scholen juist de sociale integratie.

Onderwijsminister Bussemaker is bang dat de emancipatiefunctie van onderwijs wordt bedreigd, stelt Elshof in dagblad Trouw. Het onderwijs versterkt volgens de minister maatschappelijke segregatie in plaats van deze tegen te gaan. Dat zou mede zijn omdat iemands sociale status samenhangt met de eigen prestaties en capaciteiten. Daar is vooral aandacht voor op scholen. Omvattender doelen als menselijke waardigheid en solidariteit verliezen ze uit het oog.

Deze tendens komt volgens Elshof voort uit de neoliberale tijdsgeest. Openbare scholen gaan uit van de waarden en normen van de samenleving. Maar vreemd genoeg, merkt de theologe op, wijst de minister het kerkelijk leven aan als één van de veroorzakende factoren. Terwijl op confessionele scholen – die onderwijs aanbieden op godsdienstige en/of levensbeschouwelijke basis – juist geput wordt uit idealen die de huidige tijdsgeest bekritiseren.

Confessionele scholen bevorderen integratie, stelt Elshof. Ouders en leerlingen uit verschillende sociale lagen komen op die scholen met elkaar in aanraking. Omdat ze dezelfde religieuze oriëntatie delen. Leerlingen krijgen er meer de kans om zicht te krijgen op de betekenis van religie.

Bovendien houden confessionele scholen volgens Elshof doorgaans vast aan de maatschappelijke stage. Ook nadat de verplichting en financiering daarvan door de overheid is stopgezet. Deze stage draagt bij aan persoonlijke én sociale vorming: leerlingen maken kennis met leefwerelden van mensen met wie ze normaal niet in aanraking komen.

Bijzonder onderwijs

Confessioneel onderwijs wordt niet bestuurd vanuit de overheid, maar vaak door een stichting of vereniging. Het onderwijs bij deze scholen wordt gegeven op religieuze of levensbeschouwelijke basis.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.