Bo Backbier (Front): “Medezeggenschap zichtbaar maken onder studenten”

Bo Backbier (Front): “Medezeggenschap zichtbaar maken onder studenten”

Iedere dag publiceert Univers één interview met een lijsttrekker voor de universiteitsraadverkiezingen. We starten de serie met Bo Backbier, lijsttrekker van Fractie Front. Een nummer 1 die niet in de universiteitsraad wil; het is een unicum.

Bo BackbierWat zijn jullie speerpunten bij de aankomende verkiezingen?
“We hebben dit jaar drie dingen prominent in ons programma staan: mogelijkheden voor de actieve student, het belang van goede communicatie en de ruimte om keuzes te maken. Die sluiten ook aan bij onze drie pijlers: de actieve student, internationalisering en communicatie. Die blijven altijd centraal staan in ons beleid.”

Redelijk brede punten, hoe willen jullie ze specifiek gaan invullen?
“Soms zijn het kleine dingen. Neem bijvoorbeeld de summer schools. Op veel faculteiten kun je een beurs krijgen om deel te nemen aan zo’n programma, maar veel studenten weten dat niet. Dat is echt een communicatieprobleem en dat moet op te lossen zijn.”

“Daarnaast willen we ons hard maken voor de actieve student. Actief zijn is erg belangrijk, maar je ziet dat dit door het nieuwe leenstelsel een stuk moeilijker wordt. Front vindt dat die ruimte er moet blijven. We kijken daarom bijvoorbeeld of het mogelijk is om collegegeld per vak te betalen.”

“De actieve student, internationalisering en communicatie. Die blijven altijd centraal staan in ons beleid”

In een eerder interview gaf je aan dat je heel veeleisend bent. Je hebt een hekel aan gebaande paden.
“Ja, er moet ruimte zijn voor studenten om zich te onderscheiden. Daar zetten we ons hard voor in. Dat betekent overigens niet dat je niet op mag gaan in een grijze massa. Als je dat wilt is dat waarschijnlijk ook je plek. Je moet alleen niet gedomineerd worden door die massa, als je dat helemaal niet wilt.”

“En je moet er ook niet te makkelijk in worden. Neem bijvoorbeeld ons punt wat betreft verplichte colleges (Front is tegen, red.). Dat doen we niet omdat je dan zelf kunt kiezen wanneer je uit je bed komt. Dat doen we omdat colleges echt iets moeten toevoegen. En als je aanwezigheid nodig is, dan vinden wij het prima ze te verplichten. Ik studeer rechten. Als je dan bij een vak gaat pleiten, dan moeten er wel studenten zijn.”

Dan naar iets opvallends: je wilt niet de U-raad in.
“Nee, dat klopt. Ik word volgend jaar voorzitter van medezeggenschapsvereniging Front, die naast onze fractie komt te staan. We hebben voor deze constructie gekozen om de medezeggenschapsvereniging in de spotlight te zetten, zodat medezeggenschap ook meer studenten weet te bereiken.”

Ik heb het woord ‘kiezersbedrog’ al horen vallen.
“Dat is het niet. Als ik had gedaan alsof ik een kandidaat was die de raad in wilde, dan was dat inderdaad het geval. Nu communiceer ik het juist op voorhand, dus mensen weten wat ze me kunnen verwachten. Neem als voorbeeld politieke partijen op landelijk niveau. Daar zie je eenzelfde structuur. Je ziet Alexander Pechtold toch ook geen ledenvergadering voorbereiden, of flyers ontwerpen?”

“Je ziet Alexander Pechtold toch ook geen ledenvergadering voorbereiden, of flyers ontwerpen?”

Maar je ziet ook geen verenigingsvoorzitter op #1 staan bij de verkiezingen.
“Nee, dat klopt. Maar we zien de verkiezingen als een goed moment om de vereniging in de spotlight te zetten. Want studenten weten al vaak niet hoe het werkt, hiermee proberen we het laagdrempeliger te maken.”

Het laagdrempeliger maken voor de student dus. Ook nog andere redenen waarom jullie een vereniging hebben opgericht?
“Een heleboel. We willen medezeggenschap zichtbaar maken onder de student. Een probleem is nu bijvoorbeeld de manier waarop de verkiezingen worden ingevuld. Dit jaar hebben we daarin samen met fractie SAM al stappen gezet. Daardoor zijn de studentenverkiezingen nu één dag korter.

Wat hoop je te bereiken met de vereniging?
“We willen een podium creëren voor studenten waar ze in discussie kunnen gaan. Wat daar gezegd wordt kan het bestuur van de vereniging dan terugkoppelen naar de fractie. Zo heb je een veel constantere stroom aan informatie. Bovendien is die informatie beter gelegitimeerd: hij komt direct van de student. Wat dat betreft heeft de vereniging dus een faciliterende rol.”

Het verkiezingsprogramma van Fractie Front lees je hier.De verkiezingen voor de studentgeleding van de universiteitsraad zijn van 12 tot en met 14 april. Univers hield samen Cicero en Academic Forum een verkiezingsdebat. Hier lees je het verslag.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.