Stemming over rendementsvoorstel opleidingen

De Tweede Kamer heeft gisteren gestemd naar aanleiding van het debat over arbeidsmarktkansen en toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Opleidingen zouden studenten lokken met valse beloftes en mooie toekomstperspectieven. Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) wil daar met een voorstel verandering in brengen.

Nieuwe opleidingen worden wel getoetst of ze nuttig zijn, maar bestaande opleidingen niet. ISO wil dat alle opleidingen periodiek getoetst worden en dat het Ministerie van Onderwijs kan ingrijpen waar nodig. Een motie van Pieter Duisenberg (VVD) en Paul van Meenen (D66) over het voorstel van ISO is door de Tweede Kamer en de minister overgenomen.

Zo’n 25 procent van de WO-studenten is ontevreden over de manier waarop opleidingen ze voorbereiden op de arbeidsmarkt. ISO-voorzitter Linde de Nie: “Om studenten beter klaar te stomen voor hun toekomst is er een maatregel nodig die opleidingen dwingt samen met docenten en studenten na te denken over de aansluiting op arbeidsmarkt en maatschappij. Daar zet ons voorstel op in.”

Ook geeft zij aan dat opleidingen niet bezig zijn met de gevolgen van een te grote hoeveelheid aanmeldingen: “Voor opleidingen zijn er wel rendementsprikkels, omdat ze bekostigd worden per student, studiepunt en diploma, maar er ontbreekt een duidelijke consequentie wanneer er veel meer studenten worden toegelaten dan een opleiding of arbeidsmarkt aan kan.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.