TLS: valorisatie en zorgen om lage instroom

Tilburg Law School stelt prioriteiten voor het onderzoeksbeleid: promovendi, onderzoekskwaliteit en valorisatie worden genoemd. Ook zijn er zorgen over een verminderde instroom in de opleidingen. Dat bleek vandaag tijdens de faculteitsraad van Tilburg Law School.

Tijdens het vice-decanaat van Ton Wilthagen (2015-2018) worden prioriteiten gesteld. Met reden, zegt Wilthagen, want je kunt niet alles doen. De aandacht gaat uit naar promovendi, onderzoekskwaliteit en valorisatie.

Promovendi zijn belangrijk, zegt Wilthagen. “Zij kunnen zich gedurende een redelijk lange tijd ontwikkelen en nieuwe lijnen van onderzoek uitzetten.” Dat ziet Wilthagen als belangrijk voor de kwaliteit van al het facultair onderzoek. Om de promovendi daarin te ondersteunen, moet worden gegarandeerd dat ze met voldoende focus aan hun onderzoek kunnen werken. Ook moet de arbeidsmarktsoriëntatie een grotere rol spelen: na de promotie is er aan de universiteit meestal geen plek.

“Promovendi moeten met voldoende focus aan hun onderzoek kunnen werken”

De rechtenfaculteit overweegt ook het COF-systeem aan te passen of ermee te stoppen. Dit systeem stelt eisen aan onderzoekers, bijvoorbeeld dat ze in internationale, peer-reviewed tijdschriften publiceren. Onderzoekers houden zich eraan, maar het kan ook beperkend werken. Wordt vervolgd.

Goede en slechte valorisatie
Valorisatie – het maatschappelijk toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis – is sinds enige tijd de grote derde in universitair land, naast Onderwijs en Onderzoek. Volgens Wilthagen is het een belangrijke pijler, die versterkt moet worden binnen de faculteit. Daarbij moeten we ons volgens Wilthagen wel afvragen wat goede en slechte valorisatie is. “Goede valorisatie bevat wederkerigheid. De maatschappij heeft er wat aan, maar de universiteit ook. Bijvoorbeeld dat je extra onderzoeksgelden krijgt, of er data mee verzamelt. Is dat voordeel er niet, dan ben je bezig met opdrachtonderzoek of consultancy. Dat heeft ook een plek, maar goede valorisatie is het niet.”

De personeelsgeleding vraagt zich af waarom valorisatie zo benadrukt moet worden. Niet iedere onderzoeker doet eraan, of in dezelfde mate. Moet iedere onderzoeker dat straks dan wel doen? Wilthagen reageert: “Nee. Valorisatie is een opdracht aan de universiteit, faculteiten en departementen. Niet aan individuen. Een voordeel van het meer benadrukken ervan is dat je andere carrièrepatronen krijgt. Een onderzoeker die overal al gepubliceerd heeft, kan er dan voor kiezen zich te richten op onderwijs of valorisatie.” Daarnaast wordt er al langere tijd gevaloriseerd, zegt Wilthagen. “Maar dat gaat uit van individuen, die het als extra werk op zich nemen. We hebben een organisatie nodig om hier goed over na te denken. Bij valorisatie hoort bijvoorbeeld ook een verantwoordelijkheid: het onderzoek dat je inzet, moet bijvoorbeeld wel goed zijn verricht.”

“Valorisatie is geen opdracht aan individuen. Niet iedereen hoeft het te doen.”

Onderwijs
Nieuws uit onderwijsland was er ook. Vice-decaan onderwijs Marc Loth kijkt met enige zorg naar de voorlopige aanmeldingen. De instroom van de bachelor rechtsgeleerdheid blijft sterk achter op vorig jaar. “Dat is zorgelijk, want deze bachelor is voor ons erg belangrijk.” Misschien moet de marketing voor de opleiding anders, zegt Loth, om het generalistische karakter ervan beter voor het voetlicht te brengen.

Dat geldt mogelijk ook voor de master Rechtsgeleerdheid. Die is dit jaar opnieuw ingericht, waardoor ook die minder specialistisch is dan andere masteropleidingen. Loth: “Het gaat een beetje tegen de intuïtie in, maar uiteindelijk is deze ge-despecialiseerde master veel duurzamer. Studenten denken namelijk vaak dat een master voorbereidt op een eerste baan, maar ik zeg dan: je master bereidt je voor op je hele leven.” Loth wil niet direct de conclusie trekken dat deze master minder in trek is, daarvoor is het nog te vroeg.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.