TU/e stopt met ondersteuning religieuze studentenverenigingen

TU/e stopt met ondersteuning religieuze studentenverenigingen

Religieuze verenigingen van de Technische Universiteit (TU/e), zeg maar dag tegen huisvestiging en financiële middelen. Deze universiteit uit de Lichtstad besluit namelijk om studentenverenigingen met een religieuze stempel niet langer te ondersteunen.

Eigenlijk is er te weinig plek in de nieuwe ruimte voor verenigingen op de Eindhovense campus. Dikke pech voor Ichthus, ISN/e, Emèt Qenee (C.S.F.R.), Navigators studentenvereniging Eindhoven en VGSEI. In de Potentiaal waar studentenverenigingen begin 2017 plaatsnemen, is geen plaats meer voor religieuze clubs. Cursor, het studentenblad van de TU/e, meldt dat de Eindhovense universiteit zich wil profileren als seculiere universiteit en hierdoor niet langer een onderscheid wil maken tussen religies en levensbeschouwingen. Zoals collegelid Jo van Ham aangeeft is dit de reden waarom de universiteit stopt met de steun aan religieuze studentenverenigingen.

Is er voor verlichting totaal geen ondersteuning meer op de universiteit van de Lichtstad? Dat nog wel, maar vooral als individu. Op de campus staat een stilteruimte en komt er een plek voor levensbeschouwing waar ook discussies zullen plaatsvinden. Deze laatste ruimte komt mogelijk in het gebouw waar de religieuze verenigingen niet welkom zijn.

Ruimte voor zingeving op TiU
Waarom is het zo belangrijk dat een religieuze studentenvereniging wordt ondersteund door universiteiten? Univers vroeg het aan Marjolein Leijenhorst van de christelijke vereniging Navigators Studentenvereniging Tilburg. “Als een universiteit ervoor kiest om studentenverenigingen te ondersteunen moet zij daarin geen uitzondering maken op basis van religie. Je moet er een lijn in trekken. Een studentenvereniging die zich bezighoudt met religie is net als alle andere een studentenvereniging, het verschil is dat wij vanuit een christelijke visie en missie werken. Maar wij houden ons ook bezig met commissiewerk, disputen en bestuur.”

Leden van Navigators komen elke week samen in Mensa om daar met studenten in gesprek te gaan over de zin van het leven en geloof. “Het is goed om na te denken over de combinatie van student en christen zijn. Onze slogan is Bijbel en Bier. Ik wil kunnen nadenken over hoe ik toch kan genieten van een biertje, ook als christen. Samen praten we binnen onze vereniging over zulke zaken en denken we samen na over de zin van het leven. Ik denk dat het goed is voor elke student om na te denken over wat het doel is van het leven. Als actieve studentenvereniging proberen we mensen aan het denken te zetten. Als wij, of andere religieuze studentenverenigingen, er niet zijn komen die gesprekken minder snel tot stand.”

Gereformeerd centrum
Update: De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam pompt juist wel geld in het zichtbaarder maken van de religieuze identiteit op haar universiteit. Dit doen zij met de bouw van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology, een ruimte waar gereformeerde studenten terecht kunnen. VU-theoloog Gijsbert van den Brink tegen het Nederlands Dagblad: “Het is raar om als Vrije Universiteit wel zichtbaar te zijn met een Centrum voor Islamitische Theologie, maar niet met onze oorspronkelijke gereformeerde traditie.”

 “Als studenten een eigen weg zoeken in morele kwesties en zinvragen moet de universiteit dat ook faciliteren”

Katholieke identiteit
Hoe zit het eigenlijk met de religieuze identiteit van Tilburg University? Hoogleraar Marcel Sarot van de Tilburg School of Catholic Theology: “Formeel zijn wij een katholieke universiteit, maar wel op een ‘relaxte’ manier. Het katholieke karakter is niet dwingend. We hebben een studentenparochie en een faculteit katholieke theologie waar ik aan verbonden ben. Van religieuze studentenverenigingen is mij niets bekend. In de faculteit is het katholieke karakter iets explicieter dan andere onderdelen van de universiteit, maar van de studievereniging zijn niet alleen katholieke studenten lid. De universiteit staat in de traditie van Cobbenhagen [priester en econoom en een van de grondleggers van de universiteit-red], waarbij er aandacht is voor de normatieve kant van wetenschap. Dat is een groot goed, ook voor nietkatholieke studenten en collega’s. Daar moeten we blij mee zijn.”

Rector Magnificus Emiel Aarts vertelde in een interview met Univers dat hij de katholieke identiteit geen expliciete rol zag spelen in Tilburg. Wat vindt hoogleraar Sarot daarvan? “De opvatting van Aarts is ongelukkig in de Univers terecht gekomen. Wat de rector bedoelt te zeggen is dat de katholieke identiteit geen apart beleidspunt moet zijn, maar op de achtergrond wel een rol blijft spelen. Ik denk dat het goed is zoals het nu is.”

Heeft zo’n religieuze identiteit nog een plaats op de universiteit? Sarot stelt dat mensen tegenwoordig eigen keuzes willen maken en dat religie op een universiteit daarom zeker van deze tijd is. “Als studenten een eigen weg zoeken in morele kwesties en zinvragen moet de universiteit dat ook faciliteren. Een universiteit moet studenten op een verantwoordelijke wijze leren denken.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.