“Pensioenplan D66 is naïef”

Het nieuwe pensioenfondsplan van D66 is naïef. De politieke partij denkt dat de mens zoveel mogelijk keuzevrijheid wil. Maar een grote groep mensen interesseert het niet of ze keuzevrijheid heeft. Of laat het regelen van een goed pensioen liever aan specialisten over. Aldus TiU-hoogleraar economie Harry van Dalen en een collega-hoogleraar in de Volkskrant.

In het plan van D66 staat dat ‘de mens zich niet moet laten schikken naar instituties’ en dus keuzevrijheid nodig heeft. Volgens Van Dalen en collega-hoogleraar Kène Henkens (pensioensociologie UMCG Groningen/UvA) zijn er meerdere onderzoeken die laten zien dat mensen moeite hebben met het nemen van complexe besluiten, zoals hun pensioen. “Men is kortzichtig, overmoedig als het op beleggen aankomt, stelt keuzes uit of doet helemaal niets. Men is financieel ongeletterd, laat zich in de luren leggen door de wijze waarop keuzes worden gepresenteerd en men gebruikt simpele vuistregels om te sparen en te beleggen die indruisen tegen een verstandig beleggingsbeleid”, schrijven Van Dalen en Henkens.

“Daarmee zou D66 weleens in zijn eigen voet kunnen schieten”

Volgens de hoogleraren moet het introduceren van keuzevrijheid met gezond verstand worden toegepast. Dat is prima voor eenvoudige producten en diensten, maar voor complexe producten als pensioenen ligt dat anders. Mensen willen én kunnen die vrijheid niet altijd aan. De twee schrijven dat het huidige stelsel vaak wordt beticht van paternalisme, maar waar men zich op verkijkt, is dat het stimuleren en activeren van keuzes net zo paternalistisch kan zijn. “Daarmee zou D66 weleens in zijn eigen voet kunnen schieten. In het huidige systeem negeert men wellicht de wensen van mensen die zelf willen kiezen, in de wereld van D66 negeert men de wensen van mensen die de last van pensioenkeuzes niet willen. De paradoxale uitkomst van dit al is dat D66 de partij van het nieuwe paternalisme is geworden”, sluiten ze af.

Van Dalen schreef de opinie samen met zijn collega Kène Henkens, hoogleraar pensioensociologie UMCG Groningen/UvA.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.