TiSEM schaft loting numerus fixus opleidingen af

De loting voor de numerus fixus opleidingen Economics en International Business Administration komt te vervallen. In plaats daarvan gaat de TiSEM werken met een decentrale selectieprocedure.

Aspirant-studenten voor beide studies worden beoordeeld aan de hand van verschillende criteria. Er wordt gekeken naar eindcijfers op basis van klas 5, een motivatiebrief en een CV.

De toelatingsadviescommissie geeft de aspirant-studenten scores op elk van deze criteria. De optelsom van de punten van de diverse criteria is de totaalscore. De totaalscore bepaalt de relatieve plaats van de aangemelde studenten op de ranglijst. Hoe hoger de behaalde totaalscore, hoe hoger de plek op de ranglijst.

Als zich minder studenten hebben aangemeld dan de vastgestelde fixus, dan vindt geen selectie plaats en wordt elke aanmelder toegelaten. Aanmelders voor het collegejaar 2017/2018 krijgen voor het eerst te maken met de selectieprocedure.

Onderwijsminister Jet Bussemaker heeft besloten tot de afschaffing van loting bij numerus fixus opleidingen om studenten en opleidingen beter te matchen. Volgens de minister doet decentrale selectie “meer recht aan de verschillende eisen die specifieke opleidingen aan hun studenten stellen.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.