TSB zwemt in het geld

De sociale faculteit hield vorig jaar ruim 2,1 miljoen over. En daar balen ze van. Het leverde de faculteit bovendien een rode kaart op van het College van Bestuur van de universiteit. Geld moet rollen, vindt de faculteit ook zelf: het moet worden ingezet voor onderwijs en onderzoek.

Door de winst over 2015 heeft de Tilburg school of Social and Behavioral Sciences (TSB) nu een reserve van 12 miljoen op haar bankrekening staan. Het bestuur had kortom heel wat uit te leggen in de faculteitsraad vanmiddag. “Laten we het ook eens van de zonnige kant zien”, verzuchtte decaan Klaas Sijtsema halverwege de discussie.

De foto is van Jane Peijen- Laureijs.

Oppotten

Hoe paradoxaal ook: het overhouden van geld is een probleem. “Ook op universitair niveau levert het oppotten vragen op”, zei faculteitsdirecteur Hans-Georg van Liempd.

Volgens Van Liempd wordt het geld dat bij de departementen binnenkomt via externe subsidies niet snel genoeg uitgegeven, bijvoorbeeld aan personeel. “Daar zit een vertraging op.” De faculteit gaat de departementen daarom aanmoedigen inkomsten sneller te besteden.

Nieuwe opleidingen

Gelukkig zijn er plannen genoeg om het geld aan uit te geven. TSB wil de komende vier jaar 3 miljoen extra uitgeven aan nieuwe opleidingen (waaronder een researchmaster en de nieuwe bachelor psychologie), aan Data Science en aan onderzoekcentrum CoRPS. Het geld wordt deels weggehaald uit de reserves van de departementen.

“We hebben nu een grote zak geld waarmee we kunnen investeren in nieuwe opleidingen”, zei decaan Sijtsma. “Voor nieuwe opleidingen zijn altijd aanlooppremies nodig. Uiteindelijk gaan die ook weer structureel geld opleveren.”

Opnames van mondeling

De faculteitsraad keurde ook ook de nieuwe Onderwijs en Examenreglementen goed. De raad maakte daarbij wel een punt van de inzage van mondelinge tentamens. Studenten hebben daartoe het recht. “Hoe kun je een recht op inzage geven als er niets is om in te zien?”, vroeg studente Mara Verheijen zich af.

“Als er geen opname is, dan is het het woord van de docent tegen een woord dat niet meer gehoord kan worden”, viel Eva Kunst van de personeelsgeleding haar bij.

Videocamera

Decaan Sijtsma drong erop aan ‘geen probleem te maken van iets dat in de praktijk geen probleem is’. “En is een geluidsopname dan voldoende, of moet het met een videocamera? Lichaamstaal is ook van belang. Ik probeer het maar even ingewikkeld te maken”, zei Sijtsma.

Maar voorzitter Kunst kapte die discussie snel af. De faculteitsraad sprak unaniem de wens uit dat docenten van mondelinge tentamens voortaan een geluidsopname maken.

Vice-decaan onderwijs Geert van Boxtel beloofde zich daar komend jaar hard voor te maken. Mogelijk komt de aanbeveling opnames te maken in het Handboek Toetsing van de faculteit, maar voorlopig niet in het examenreglement. De raad ging daarmee akkoord.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.