‘Tilburg heeft streng beleid tegen tentamenfraude’

‘Digitaal spieken neemt hoge vlucht: student appt zich naar diploma’, kopt RTL Nieuws. Het programma deed onderzoek naar digitaal spieken en maakte hiervoor gebruik van de gegevens van examencommissies van verschillende universiteiten, waaronder Leiden, Groningen en Amsterdam.

Hieruit zou blijken dat studenten massaal zijn gaan frauderen met behulp van mobieltjes, smartwatches en sociale media.

Tilburg werd niet betrokken bij het onderzoek, maar naar aanleiding van de berichtgeving hebben ze ook hier even de koppen bij elkaar gestoken, aldus voorlichtster Tineke Bennema. Ook in Tilburg is het aantal fraudegevallen toegenomen, zo blijkt, al wijdt Bennema de toename niet per se aan meer geavanceerde spiekmethodes, maar aan ‘betere controle’ en ‘meer studenten’.

Hoe groot de toename precies is, is niet duidelijk, maar in het eerste semester werden liefst ruim 500 proces-verbalen opgemaakt, al geeft dit een vertekend beeld. Suzanne Roozenkrans, als teamleider Tentamen & Roosters verantwoordelijk voor het tentamenproces op de universiteit: “We zijn overgestapt op een nieuwe werkwijze van aanmelden voor tentamens. Door deze overgang zijn er meer proces-verbalen opgesteld omdat veel studenten te laat waren om zich in te schrijven voor tentamens. Van deze proces-verbalen waren er 34 opgesteld in verband met fraude of mogelijke fraude. Dit kan zijn omdat de telefoon aan staat of omdat er spiekbriefjes of antwoordvellen liggen tussen twee studenten in.”

De procedure bij een tentamen is volgens Roozenkrans als volgt. “Studenten moeten aan het begin van het tentamen de mobiele telefoon uitzetten en in jas of tas stoppen. Ook het horloge moet uit en worden opgeborgen in de tas of jas. De surveillanten delen dit mee aan de hele groep. Surveillanten lopen rond om te controleren of alles goed verloopt. Als het tentamen een halfuur bezig is, gaat de surveillant rond met de presentielijst die moet worden getekend door de student. De surveillant controleert of de student op de lijst staat. Er vindt een controle plaats op naam, controle UvT-card en ANR. Tevens checkt de surveillant of de student op de juiste plek zit. Als er een onrechtmatigheid is dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Het gemaakte tentamen wordt hieraan toegevoegd. Het proces-verbaal inclusief het gemaakte tentamen gaat naar de examencommissie. Daar wordt bepaald of het tentamen alsnog wordt nagekeken of niet.”

Tilburg heeft – vergeleken met andere universiteiten – een ‘streng’ beleid, weet Hein Coppes, beleidsmedewerker Academic Services. “Mobieltjes waren al taboe in de tentamenzaal, alsmede jassen en tassen. Smartwatches zijn nauwelijks te onderscheiden van gewone horloges, daarom zijn ook deze per 1 mei helemaal in de ban gedaan.”

Ook krijgt een student van te voren een plaats toegewezen in de tentamenzaal. “Je kunt dus niet zomaar met vrienden bij elkaar gaan zitten. Voor zover ik weet is dat nergens anders zo.” Bovendien moet je je identificeren voor elk tentamen. Kan de student dat niet, dan mag hij wel zijn tentamen maken, maar moet hij vervolgens wel voor de examencommissie verschijnen. Pas bij een positief oordeel wordt het tentamen nagekeken.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.