‘Religie hoort ook op de universiteit’, aldus Bosman en Sarot

‘Religie hoort ook op de universiteit’, aldus Bosman en Sarot

De Tilburgse JOVD vindt dat gebedsruimtes niet thuis horen op Tilburg University  ‘We leven niet meer in 1927,’ aldus een eerder bericht op Universonline.nl. Marcel Sarot en Frank G. Bosman menen echter anders: ‘Religie hoort wel degelijk thuis op de universiteit.’

De jonge liberalen van de JOVD storen zich aan de huidige situatie op de Tilburgse campus. De universiteit stelt namelijk financiële middelen ter beschikking aan religieuze activiteiten voor studenten. Het gaat dan concreet om het stiltecentrum (Zwijsengebouw) met Islamitische gebedsruimte en de Maranata, de studentenkerk op de rand van de campus. De JOVD wil, met enige taalgevoel, ‘een scheiding tussen kerk en klas’. Liever, aldus de jonge liberalen, moet de universiteit geld steken in ‘de wetenschappelijke ontwikkeling van de student’ in plaats van het ‘faciliteren van buitenschoolse activiteiten zoals het belijden van een geloof.’ Gelukkig betekent dit niet het einde van de School of Theology. ‘Leren over geloof is prima, maar een bijdrage aan geloofsuiting niet’.

Ons verbaast deze stellingname in hoge mate. Ongetwijfeld aangemoedigd door een vergelijkbare discussie aan de Universiteit Utrecht, zien de jonge liberalen hun kans schoon ook de Tilburgse campus te zuiveren van wat zij beschouwen als een achterhaald, infantiel en middeleeuws relict. Gelukkig dat de twee Tilburgse studentenfracties – Sam en Front – hun hoofd wél bij elkaar kunnen houden.

De JOVD doet het voorkomen alsof de universiteit alleen geld zou moeten steken in wetenschappelijke ontwikkeling van de student. Daarbij gaan de Jonge Liberalen er aan voorbij de Tilburg University een katholieke universiteit is. Dat betekent niet, dat studenten en docenten iets wordt opgelegd, maar wel dat zij worden gefaciliteerd in de beoefening van hun religies. En het betekent ook, dat studenten worden aangemoedigd niet alleen goede vakwetenschappers te worden, maar ook na te denken over de bredere context waarbinnen zij hun vak beoefenen, en over de waarden van waaruit zij dat doen.

De JOVD gaat voorbij aan de vraag wat wij onder ‘wetenschappelijke ontwikkeling’ moeten verstaan. Als die ontwikkeling alleen betrekking heeft op het proces van kennisoverdracht, dan moeten er nog een heleboel andere activiteiten op en rond de campus worden weggezuiverd. Denk aan de TOP-week en Tilburg Studenten Festival, maar ook aan kantines en sportfaciliteiten.

Als die ontwikkeling echter breder mag worden geïnterpreteerd als de vorming van de persoon, dan lopen al deze zaken geen gevaar. Tegelijkertijd is er dan echter geen reden meer om religieuze activiteiten hiervan uit te zonderen.

Maar er is meer aan de hand. Er is een sluipend proces gaande in onze samenleving waarin zich als liberaal afficherende partijen elke uiting van religie in het publieke domein proberen weg te moffelen. Dat zie je gebeuren op landelijk niveau als het gaat om wetgeving rond blasfemie en zondagsrust. Dat zie je gebeuren op lokaal niveau, zoals bij de TUE, waar christelijke studentenorganisaties hun subsidiëring zagen worden ingetrokken.

Het is van groot belang dat studenten tijdens hun studie leren op verantwoorde wijze met het fenomeen ‘religie’ om te gaan. In het Westen mogen we het idee hebben dat de hele wereld is ‘zoals wij’ (geseculariseerd) of dat nog moet worden, maar feitelijk neemt het belang van religie wereldwijd alleen maar toe. De wetenschappelijke bestudering van dit domein van onze geglobaliseerde samenleving is van eminent belang. Binnen TiU voorzien onder meer de religiewetenschappers van TSH en de TST hierin. Even belangrijk is echter de kennismaking met geleefde religie, ook op de campus. Studenten leren op deze wijze verdraagzaamheid en respect voor wat voor anderen van het grootste belang is. De stellingname van de JOVD laat zien dat TiU op dit gebied nog een belangrijke missie te vervullen heeft.

Marcel Sarot is decaan van de School of Theology. Frank G. Bosman is onderzoeker bij het Cobbenhagen Center. Beiden schrijven op persoonlijke titel.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.